Aktuality ze života školy

Pražská výzva o výchově v digitálním světě

Výstupem mezinárodní konference Výzvy výchovy v digitálním věku, která se konala 10. 5. 2018 v Praze za účasti asi 170 lidí,  je společné prohlášení dvou českých a tří mezinárodních organizací pro waldorfskou pedagogiku – Charta “Zdravá výchova a smysluplné vzdělávání ve vztahu k médiím”.

Charta o výchově v digitálním světě 10. 5. 2018

Konference “Lidskost ve světě médií”

Výzvy výchovy v digitálním věku

Srdečně Vás zveme k poslechu přednášek a k panelové diskusi na aktuální pedagogické téma: Škola v digitálním věku. Rozhodující otázkou tohoto pedagogického impulsu je:
„Jak se člověk stane kompetentním ve vztahu k médiím?“

Termín: 10. května 2018
Místo konání: Modrá posluchárna FF UK, Celetná ul. 20, 110 00 Praha 1

Přednášející:

 • Clara Aerts (Belgie)
  „Rané dětství jako lidský kompas pro digitální věk“
 • Douglas Gerwin, Ph.D. (USA)
  „Úzkost jako tsunami duše: chceš-li se zachránit před utonutím, hledej vyšší podstatu.“
 • Dr. Ing. Richard Landl (Německo)
  „Vyvíjející se člověk a nové kvality vzdělávání pro neznámou budoucnost“
 • PhDr. Václav Mertin (ČR)
  Výchovné přístupy ve 21. století
 • Prof. PhDr. Tomáš Zdražil (Německo)
  „Vzdělávání v digitálním světě z pohledu waldorfské pedagogiky“

Moderuje: Bob Kartous (EDUin)

Program konference:
10:00 Akreditace
11:00 Zahájení a příspěvky přednášejících
13:15 Přestávka s občerstvením
14:15 Panelová diskuse
16:00 Zakončení konference

Přihláška:
Na konferenci je nutné se elektronicky registrovat do 7. května 2018 na Google Forms.

Kontakt:
konference2018wskola.cz

Společný koncert s ostravskou waldorfskou střední

Rádi bychom Vás pozvali na koncert studentů našeho 1. ročníku, který se uskuteční ve spolupráci s SOŠ Waldorfskou v Ostravě v sobotu 12. května 2018. Koncert pořádáme u příležitosti pražského zasedání Evropské rady waldorfských škol (ECSWE) v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech (Korunní 60) od 18:30. Zazní vybrané části z Requiem c-moll od Antonia Salieriho, sbor Hospodine, pomiluj ny! z Dvořákova oratoria Sv. Lumila, Pět postních motet A. Tučapského a další drobné skladby. Vstupné je dobrovolné.

Maturitní koncert Zsófie Moravcsíkové

Přijměte pozvání na maturitní koncert Zsófie Moravcsíkové (soprán), která stududuje na Waldorfském lyceu a současně zpěv na GMHS hlavního města Prahy. Koncert se koná 15. května od 18 hod. v sále GMHS hl. m. Prahy, Komenského náměstí 9, Praha 3.

Beseda o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Filipem Vosáhlem, studentem pražského waldorfského lycea, o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří. Beseda se bude konat v úterý 15. května od 17.30 (cca do 19 h) v přízemí pražského kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Eurytmické vystoupení 2. a 3. ročníku

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na eurytmické představení žáků 2. a 3. ročníku Waldorfského lycea v Praze.

Bude se konat v neděli 6. 5. 2018 v 18.00 v Salesiánském divadle v Praze 8 – Kobylisích.

Opět si můžete vychutnat autorské texty žáků – srdce dítěte a dospělého diváka oslovujúci příběh Plyšáček Uspáváček z pera Damiána Chaluše a Martinky Abrhanové a báseň Síly chaosu od od Emy Uhlíkové. Celá třída předvede eurytmické ztvárnění 1. věty sonáty Apassionata od L. v. Beethovena. Z eurytmické práce ve druhém ročníku uvidíte také dvě sóla – autorská báseň Anny Kozákové a báseň od William Blakea.

Žáci třetího ročníku se představí ukázkami individuální práce na jejich letošních sólech a duech a o skladbu etuda č. 4 z cyklu Etudes Tableaux od Sergeje Rachmaninova.

Těšíme se na setkání s vámi,
Barbora Forbaková