Aktuality ze života školy

Eurytmické vystoupení

V sobotu 25. 5. 2019 v 18.00 vystoupí se svým eurytmickým programem ve velkém sále Městské knihovny v Praze žáci druhého a třetího ročníku.
Těšit se můžete na autorské texty druháků: Země zaslíbená a “Chemická” a také na jejich podání 1. věty Patetické sonáty c moll od L.v. Beethovena. Žáci třetího ročníku představí několik básní, které rozpracovali v rámci práce na svých sólech a Preludium g moll od S. Rachmaninova. Skupina absolventů předvede krátký program s kompozicemi od lotyšské skladatelky Lucije Garuty a autorskou básní Matouše Černého.

Těšíme se na setkání v pohybu!

Divadelní představení Kavkazský křídový kruh

Milí studenti, učitelé, rodiče, přátelé i Vy ostatní,

srdečně Vás zveme na divadelní představení hry Kavkazský křídový kruh německého dramatika Bertolta Brechta v podání studentů třetího ročníku, a to představení komické i tragické, tradiční i provokativní, hluboké i rozšafné.

Hru předvedeme v pátek 10. května v Divadle Na Prádle, a to od 16.00 a 19.30. Místa v sále si můžete rezervovat přes online formulář zde. Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek půjde zejména na pokrytí nákladů pronájmu sálu. Facebookovou událost celé akce naleznete zde.

A kdyby náhodou někomu daný termín nevyhovoval, může vyrazit na třetí představení a pomyslnou derniéru, která proběhne v pátek 31. května ve 14.30 na festivalu Duhové divadlo v Písku.

Na Vaši návštěvu se těší
studenti 3. ročníku a čtyřčlenný pedagogický tým

Maturitní koncert studentů Waldorfského lycea

Srdečně vás zveme na náš maturitní koncert, který pořádáme v rámci maturity z hudby.
Těšit se můžete na různorodé skladby v našem podání.

Termín: 3. 5. 2019 v 19:00 až 20:00
Muzeum Hudby
Karmelitská 388/2, 118 00 Praha, Česká Republika

Trvání koncertu je odhadováno přibližně na hodinu.
Vstupné dobrovolné.

Závěrečné eurytmické vystoupení

Milí přátelé,

letos se na maturitu z eurytmie na Waldorfském lyceu v Praze připravuje šest studentů.

Ráda bych Vás srdečně pozvala na jejich závěrečné vystoupení, které se bude konat

28. 4. 2019 od 18.30 v Salesiánském divadle.

Program je tvořený básněmi od renesance až po modernu – uvidíte eurytmii k poezii od W. Shakespeara, J.A. Rimbauda, V. Hraběte, K. Šiktance a J. A. Krchovského. Hudební část eurytmického programu tvoří skladby A. Dvořáka – Ukolébavka a Andante z tria Dumky pro housle, klavír a violoncello.

Délka programu: 30 minut
Vstupné: dobrovolné, na pokrytí nákladů spojených s vystoupením doporučený příspěvek 150 Kč dospělí/80 Kč děti, studenti a důchodci. Děkujeme!
na shledání při eurytmii se těší a srdečně zdraví
Barbora Forbaková

Koncert II. ročníku ve spolupráci s Atelierschule Zürich

Vážení přátelé,

stalo se již tradicí, že na jaře pořádá II. ročník Waldorfského lycea v Praze koncert v Kostele U Salvátora (Salvátorská 1). V letošním roce jsme ve spolupráci s Atelierschule Zürich (https://www.atelierschule.ch) přichystali vpravdě mimořádný program, který předvedeme ve středu 17. dubna 2019 od 19:00.

Requiem d-moll (KV 626) komponoval W. A. Mozart na konci svého života, společně s korunovační operou La Clemenza di Tito, Kouzelnou flétnou a Koncertem pro lesní roh d-dur. Celou skladbu nestihl před svou smrtí dokončit a její podstatná část byla orchestrována a dokomponována jeho žákem F. X. Süssmayrem. Právě díky Süssmayrovi se Requiem stalo velmi často provozovanou Mozartovou chrámovou skladbou, a to jak koncertně, tak při bohoslužbách. Přestože se již v 1. pol. 19. století začaly objevovat pochybnosti o “kvalitě” Süssmayrova dokončení, je tato verze Mozartova Requiem dodnes nejhranější.

Na našem koncertě zazní Mozartovo Requiem v revizi Franze Bayera, který se zabýval především otázkou orchestrace díla. „Můžeme si být jisti, že postupně dosahujeme bližšího a vědomějšího chápání mozartovského ducha (…) a to je snad dostatečné odůvodnění pro nové instrumentální odění,” napsal Bayer v jedné z doprovodných publikací a řada hudebních teoretiků mu dala zapravdu. Přijďte a nechte na sebe zapůsobit tuto unikátní skladbu geniálního skladatele.

V rámci večera dále zazní:

Arvo Pärt: Magnificat (1989)
Antonio Vivaldi: Magnificat g moll
Franz Liszt: Pater Noster (z oratoria Christus)
Francis Poulenc: Salve Regina

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na společný hudební zážitek.

Tsira Jirout & Ondřej Ševčík

Dvořákova mše D-dur v Lužanech

Vážení přátelé,
je tomu již téměř dva roky, co v Kostele U Salvátora vystoupil druhý (dnes čtvrtý) ročník Waldorfského lycea s dílem Antonína Dvořáka Mše D-dur v brilantním doprovodu varhaníka Martina Moudrého. Pro mnohé studenty to byl nepochybně velmi silný zážitek, pro některé tak silný, že v nich vyvstala touha uvést ono dílo v budoucnu znova. Shodou okolností – a nebo snad z důvodů zcela zjevných – jsou tatáž individua členy dobrovolného hudebního tělesa nesoucího název Collegium Musica, které taktéž nalézá útočiště pod krovkami Waldorfského lycea. Důmyslným komplotem tak vzniklo ustanovení, že bez čtrnácti dnů o dva roky později bude dílo opět uvedeno, a to pod stejně vynikajícím taktem vrchní sbormistryně Waldorfského lycea Tsiry Jirout a taktéž opět se stejným varhanním doprovodem. Zpívat ale nebude druhý ani čtvrtý ročník, nýbrž právě ono dobrovolně se scházející seskupení, nalézající v sobě kouzlo průřezu všemi ročníky, tedy skupina lidí, které pojí – alespoň při této příležitosti – právě onen blažený jev zvaný hudba.

Zásadním rozdílem je nepochybně lokace provedení. Na rozdíl od uvedení v roce 2017 zazní Mše v prostoru, pro nějž byla původně složena, a to dokonce v doprovodu původních varhan, na které byla doprovázena i při premiéře v roce 1887. Posluchače by mohla potěšit i ta skutečnost, že tyto původní varhany mají i původní šlapací vzduchotechniku. Možná se tak v jejich hlaholu neztratí tolik hlasů lidských, jako tomu bylo při provedení U Salvátora. Mše bude také provedena se všemi svými částmi včetně Sanctus a Benedictus, které v roce 2017 chyběly. Na koncertě zazní také jedno z motet Francise Poulenca Salve Regina.

Těšíme se na oboustranně obohacující hudební zážitek.