Aktuality ze života školy

Maturitní koncert studentů Waldorfského lycea

Srdečně vás zveme na náš maturitní koncert, který pořádáme v rámci maturity z hudby.
Těšit se můžete na různorodé skladby v našem podání.

Termín: 3. 5. 2019 v 19:00 až 20:00
Muzeum Hudby
Karmelitská 388/2, 118 00 Praha, Česká Republika

Trvání koncertu je odhadováno přibližně na hodinu.
Vstupné dobrovolné.

Závěrečné eurytmické vystoupení

Milí přátelé,

letos se na maturitu z eurytmie na Waldorfském lyceu v Praze připravuje šest studentů.

Ráda bych Vás srdečně pozvala na jejich závěrečné vystoupení, které se bude konat

28. 4. 2019 od 18.30 v Salesiánském divadle.

Program je tvořený básněmi od renesance až po modernu – uvidíte eurytmii k poezii od W. Shakespeara, J.A. Rimbauda, V. Hraběte, K. Šiktance a J. A. Krchovského. Hudební část eurytmického programu tvoří skladby A. Dvořáka – Ukolébavka a Andante z tria Dumky pro housle, klavír a violoncello.

Délka programu: 30 minut
Vstupné: dobrovolné, na pokrytí nákladů spojených s vystoupením doporučený příspěvek 150 Kč dospělí/80 Kč děti, studenti a důchodci. Děkujeme!
na shledání při eurytmii se těší a srdečně zdraví
Barbora Forbaková

Koncert II. ročníku ve spolupráci s Atelierschule Zürich

Vážení přátelé,

stalo se již tradicí, že na jaře pořádá II. ročník Waldorfského lycea v Praze koncert v Kostele U Salvátora (Salvátorská 1). V letošním roce jsme ve spolupráci s Atelierschule Zürich (https://www.atelierschule.ch) přichystali vpravdě mimořádný program, který předvedeme ve středu 17. dubna 2019 od 19:00.

Requiem d-moll (KV 626) komponoval W. A. Mozart na konci svého života, společně s korunovační operou La Clemenza di Tito, Kouzelnou flétnou a Koncertem pro lesní roh d-dur. Celou skladbu nestihl před svou smrtí dokončit a její podstatná část byla orchestrována a dokomponována jeho žákem F. X. Süssmayrem. Právě díky Süssmayrovi se Requiem stalo velmi často provozovanou Mozartovou chrámovou skladbou, a to jak koncertně, tak při bohoslužbách. Přestože se již v 1. pol. 19. století začaly objevovat pochybnosti o “kvalitě” Süssmayrova dokončení, je tato verze Mozartova Requiem dodnes nejhranější.

Na našem koncertě zazní Mozartovo Requiem v revizi Franze Bayera, který se zabýval především otázkou orchestrace díla. „Můžeme si být jisti, že postupně dosahujeme bližšího a vědomějšího chápání mozartovského ducha (…) a to je snad dostatečné odůvodnění pro nové instrumentální odění,” napsal Bayer v jedné z doprovodných publikací a řada hudebních teoretiků mu dala zapravdu. Přijďte a nechte na sebe zapůsobit tuto unikátní skladbu geniálního skladatele.

V rámci večera dále zazní:

Arvo Pärt: Magnificat (1989)
Antonio Vivaldi: Magnificat g moll
Franz Liszt: Pater Noster (z oratoria Christus)
Francis Poulenc: Salve Regina

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na společný hudební zážitek.

Tsira Jirout & Ondřej Ševčík

Dvořákova mše D-dur v Lužanech

Vážení přátelé,
je tomu již téměř dva roky, co v Kostele U Salvátora vystoupil druhý (dnes čtvrtý) ročník Waldorfského lycea s dílem Antonína Dvořáka Mše D-dur v brilantním doprovodu varhaníka Martina Moudrého. Pro mnohé studenty to byl nepochybně velmi silný zážitek, pro některé tak silný, že v nich vyvstala touha uvést ono dílo v budoucnu znova. Shodou okolností – a nebo snad z důvodů zcela zjevných – jsou tatáž individua členy dobrovolného hudebního tělesa nesoucího název Collegium Musica, které taktéž nalézá útočiště pod krovkami Waldorfského lycea. Důmyslným komplotem tak vzniklo ustanovení, že bez čtrnácti dnů o dva roky později bude dílo opět uvedeno, a to pod stejně vynikajícím taktem vrchní sbormistryně Waldorfského lycea Tsiry Jirout a taktéž opět se stejným varhanním doprovodem. Zpívat ale nebude druhý ani čtvrtý ročník, nýbrž právě ono dobrovolně se scházející seskupení, nalézající v sobě kouzlo průřezu všemi ročníky, tedy skupina lidí, které pojí – alespoň při této příležitosti – právě onen blažený jev zvaný hudba.

Zásadním rozdílem je nepochybně lokace provedení. Na rozdíl od uvedení v roce 2017 zazní Mše v prostoru, pro nějž byla původně složena, a to dokonce v doprovodu původních varhan, na které byla doprovázena i při premiéře v roce 1887. Posluchače by mohla potěšit i ta skutečnost, že tyto původní varhany mají i původní šlapací vzduchotechniku. Možná se tak v jejich hlaholu neztratí tolik hlasů lidských, jako tomu bylo při provedení U Salvátora. Mše bude také provedena se všemi svými částmi včetně Sanctus a Benedictus, které v roce 2017 chyběly. Na koncertě zazní také jedno z motet Francise Poulenca Salve Regina.

Těšíme se na oboustranně obohacující hudební zážitek.

Odevzdání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu můžete odevzdávat do 1. března (včetně) třemi obvyklými způsoby:

  • poštou (doporučeně)
  • datovou schránkou: vh39ttv
  • osobně v kanceláři školy – v pracovních hodinách po-st 7:00-15:00, čtvrtek 7:00- 18:00, pátek 7:00-14:00

Pro školní rok 2019/2020 bylo podáno 99 přihlášek ke studiu.

Nejčastější “nedostatky” při vyplňování přihlášek:

  • Termín školní přijímací zkoušky není termín jednotné zkoušky. Termín jednotné zkoušky je dán pořadím škol na vyplněné přihlášce. Termín školní zkoušky je 24. a 25. dubna 2019.  V ideálním případě nemusíte vyplňovat nic, pokud můžete oba termíny. Pouze v případě, že již víte, že se vám termín kryje např. s důležitým klavírním recitálem v ZUŠ, přijímacím pohovorem na druhou školu apod., tak toto pole vyplňte a my se pokusíme vám vyhovět.
  • Zkontrolujte si podpisy. Vyplněná přihláška obsahuje podpisy žáka i zákonného zástupce.
  • Přiložte kopie (nemusí být ověřené) slovního hodnocení za 8 a 9 ročník, pokud je součástí vysvědčení na vaší škole.

Prezentace ročníkových prací

Vážení studenti, rodiče a přátelé,
tímto bychom Vás chtěli pozvat na prezentace ročníkových prací studentů III. ročníku Waldorfského lycea v Praze.

Prezentace se budou konat tradičně na půdě naší školy v eurytmickém sále. Detailní informace o programu si můžete přečíst na přiloženém plakátu, kde je uvedený časový harmonogram a rozmanitá témata našich prací.

pátek 22. února od 15.00
sobota 23. února od 8.50
v eurytmickém sále

Časový harmonogram v pozvánce

Na místě bude drobné občerstvení, které pro Vás připraví především studenti prvního ročníku.

Cílem ročníkové práce je naučit se pracovat s literaturou a odbornými texty, dokázat shrnout fakta a nalézat mezi nimi souvislosti. Studenti si sami vybírají téma, které je zajímá a kterým by se chtěli podrobněji zabývat. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části získají studenti do vybraného tématu vhled s pomocí odborné literatury a dalších zdrojů. V praktické části pak téma samostatně zpracovávají, například výzkumem. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Ročníková práce je přípravou pro psaní odborných prací, ať už odborné maturitní práce ve 4. ročníku, nebo absolventských prací na univerzitě. Studentům pomáhá i uvědomit si, zda by se daným tématem chtěli zabývat i v budoucnosti.

Těšíme se na Vás.
Váš třetí ročník