Aktuality ze života školy

Mezinárodní hudební projekt The Liberteum Orchestra

V předposledním červnovém týdnu proběhne v Praze pozoruhodný mezinárodní projekt, propojující svět waldorfského školství a profesionální hudby. V rámci tohoto projektu přijedou do Prahy členové několika zahraničních orchestrů (zejména hudebníci ze dvou petrohradských souborů – Akademického symfonického orchestru a orchestru Michailovského divadla). Ti vytvoří pod vedením dirigenta a pedagoga Sergeje Remitze nové hudební těleso, ke kterému se připojí vybraní studenti z waldorfských škol v Praze, Semilech, Trieru, Lublani a Luxemburgu. Takto vzniklé mezinárodní uskupení se bude od pondělí do pátku sehrávat na zámku ve Chvalech, součástí jeho programu bude kromě společných improvizací a výuky mladých hudebníků i nazkoušení skladeb od Georga Fridricha Händela, Maurice Ravela či Ennia Morriconeho. Vyvrcholením celého projektu bude závěrečný koncert, který se uskuteční v sobotu 23. 6. od 18h v Barokním refektáři v Jilské ulici.

O den dříve, v pátek 22. 6. v 18.45, proběhne v případě příznivého počasí doprovodná akce ve veřejném prostoru – na Palachově náměstí před budovou Rudolfina bude k poslechu hudební překvapení ve formě flash mobu, do kterého se zapojí všichni zúčastnění hudebníci. Idea tohoto doprovodného programu vznikla na základě možnosti propojit dvě historicky spřízněné země – Českou republiku a Lucembursko. Ve druhé zmíněné zemi totiž ve stejném čase probíhá slavnostní ohňostroj v předvečer svátku lucemburské státnosti, smyslem této akce je tedy mj. oslava a připomenutí vzájemných vztahů těchto dvou zemí.

Organizátoři celého projektu si kladou za cíl propojit aktivní studenty středních škol s profesionálními hudebníky zejména za účelem předání cenných zkušeností, ale i za účelem vzájemného poznání mladých lidí různých národností, a to skrze umění hudby jakožto média srozumitelného napříč všemi kulturami. Projekt je organizován Svobodnou waldorfskou školou v Luxemburgu a Waldorfským lyceem v Praze a získal finanční podporu od fondu Erasmus+.

Pozvánka v PDF

Koncert II. ročníku v Plzni

Vážení a milí,
ve středu 13. června se v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční repríza koncertu druhého ročníku Waldorfského lycea v Praze.

Přijďte si poslechnout Messe breve No. 7 in C od Ch. Gounoda a pokochat se příjemnou atmosférou plzeňského kostela. Koncert se bude konat od 16.30, na adrese Františkánská 8, Plzeň.

Těšíme se na Vaši návštěvu, Pavla Dvořáková, Ondřej Ševčík a studenti druhého ročníku.

Celoškolní koncert studentů Waldorfského lycea v Praze

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na celoškolní koncert studentů Waldorfského lycea v Praze, který se uskuteční ve středu 20. 6. 2018 od 19.00 v Kostele Českobratrské církve evangelické Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady

Zazní skladby Bohuslava Martinu, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Francise Poulenca.

Vstupné je dobrovolné, jeho zaplacením podpoříte především samotné uskutečnění koncertu.

Pozvánka v PDF

Těšíme se na viděnou,

Pavla Dvořáková, Lukáš Prchal, Ondřej Ševčík, Tsira Jirout

Pražská výzva o výchově v digitálním světě

Výstupem mezinárodní konference Výzvy výchovy v digitálním věku, která se konala 10. 5. 2018 v Praze za účasti asi 170 lidí,  je společné prohlášení dvou českých a tří mezinárodních organizací pro waldorfskou pedagogiku – Charta “Zdravá výchova a smysluplné vzdělávání ve vztahu k médiím”.

Charta o výchově v digitálním světě 10. 5. 2018

Konference “Lidskost ve světě médií”

Výzvy výchovy v digitálním věku

Srdečně Vás zveme k poslechu přednášek a k panelové diskusi na aktuální pedagogické téma: Škola v digitálním věku. Rozhodující otázkou tohoto pedagogického impulsu je:
„Jak se člověk stane kompetentním ve vztahu k médiím?“

Termín: 10. května 2018
Místo konání: Modrá posluchárna FF UK, Celetná ul. 20, 110 00 Praha 1

Přednášející:

 • Clara Aerts (Belgie)
  „Rané dětství jako lidský kompas pro digitální věk“
 • Douglas Gerwin, Ph.D. (USA)
  „Úzkost jako tsunami duše: chceš-li se zachránit před utonutím, hledej vyšší podstatu.“
 • Dr. Ing. Richard Landl (Německo)
  „Vyvíjející se člověk a nové kvality vzdělávání pro neznámou budoucnost“
 • PhDr. Václav Mertin (ČR)
  Výchovné přístupy ve 21. století
 • Prof. PhDr. Tomáš Zdražil (Německo)
  „Vzdělávání v digitálním světě z pohledu waldorfské pedagogiky“

Moderuje: Bob Kartous (EDUin)

Program konference:
10:00 Akreditace
11:00 Zahájení a příspěvky přednášejících
13:15 Přestávka s občerstvením
14:15 Panelová diskuse
16:00 Zakončení konference

Přihláška:
Na konferenci je nutné se elektronicky registrovat do 7. května 2018 na Google Forms.

Kontakt:
konference2018wskola.cz

Společný koncert s ostravskou waldorfskou střední

Rádi bychom Vás pozvali na koncert studentů našeho 1. ročníku, který se uskuteční ve spolupráci s SOŠ Waldorfskou v Ostravě v sobotu 12. května 2018. Koncert pořádáme u příležitosti pražského zasedání Evropské rady waldorfských škol (ECSWE) v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech (Korunní 60) od 18:30. Zazní vybrané části z Requiem c-moll od Antonia Salieriho, sbor Hospodine, pomiluj ny! z Dvořákova oratoria Sv. Lumila, Pět postních motet A. Tučapského a další drobné skladby. Vstupné je dobrovolné.