Aktuality ze života školy

Celoškolní koncert studentů Waldorfského lycea v Praze

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na celoškolní koncert studentů Waldorfského lycea v Praze, který se uskuteční ve středu 20. 6. 2018 od 19.00 v Kostele Českobratrské církve evangelické Korunní 60, 120 00 Praha 2, Vinohrady

Zazní skladby Bohuslava Martinu, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Francise Poulenca.

Vstupné je dobrovolné, jeho zaplacením podpoříte především samotné uskutečnění koncertu.

Pozvánka v PDF

Těšíme se na viděnou,

Pavla Dvořáková, Lukáš Prchal, Ondřej Ševčík, Tsira Jirout

Pražská výzva o výchově v digitálním světě

Výstupem mezinárodní konference Výzvy výchovy v digitálním věku, která se konala 10. 5. 2018 v Praze za účasti asi 170 lidí,  je společné prohlášení dvou českých a tří mezinárodních organizací pro waldorfskou pedagogiku – Charta “Zdravá výchova a smysluplné vzdělávání ve vztahu k médiím”.

Charta o výchově v digitálním světě 10. 5. 2018

Konference “Lidskost ve světě médií”

Výzvy výchovy v digitálním věku

Srdečně Vás zveme k poslechu přednášek a k panelové diskusi na aktuální pedagogické téma: Škola v digitálním věku. Rozhodující otázkou tohoto pedagogického impulsu je:
„Jak se člověk stane kompetentním ve vztahu k médiím?“

Termín: 10. května 2018
Místo konání: Modrá posluchárna FF UK, Celetná ul. 20, 110 00 Praha 1

Přednášející:

 • Clara Aerts (Belgie)
  „Rané dětství jako lidský kompas pro digitální věk“
 • Douglas Gerwin, Ph.D. (USA)
  „Úzkost jako tsunami duše: chceš-li se zachránit před utonutím, hledej vyšší podstatu.“
 • Dr. Ing. Richard Landl (Německo)
  „Vyvíjející se člověk a nové kvality vzdělávání pro neznámou budoucnost“
 • PhDr. Václav Mertin (ČR)
  Výchovné přístupy ve 21. století
 • Prof. PhDr. Tomáš Zdražil (Německo)
  „Vzdělávání v digitálním světě z pohledu waldorfské pedagogiky“

Moderuje: Bob Kartous (EDUin)

Program konference:
10:00 Akreditace
11:00 Zahájení a příspěvky přednášejících
13:15 Přestávka s občerstvením
14:15 Panelová diskuse
16:00 Zakončení konference

Přihláška:
Na konferenci je nutné se elektronicky registrovat do 7. května 2018 na Google Forms.

Kontakt:
konference2018wskola.cz

Společný koncert s ostravskou waldorfskou střední

Rádi bychom Vás pozvali na koncert studentů našeho 1. ročníku, který se uskuteční ve spolupráci s SOŠ Waldorfskou v Ostravě v sobotu 12. května 2018. Koncert pořádáme u příležitosti pražského zasedání Evropské rady waldorfských škol (ECSWE) v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech (Korunní 60) od 18:30. Zazní vybrané části z Requiem c-moll od Antonia Salieriho, sbor Hospodine, pomiluj ny! z Dvořákova oratoria Sv. Lumila, Pět postních motet A. Tučapského a další drobné skladby. Vstupné je dobrovolné.

Maturitní koncert Zsófie Moravcsíkové

Přijměte pozvání na maturitní koncert Zsófie Moravcsíkové (soprán), která stududuje na Waldorfském lyceu a současně zpěv na GMHS hlavního města Prahy. Koncert se koná 15. května od 18 hod. v sále GMHS hl. m. Prahy, Komenského náměstí 9, Praha 3.

Beseda o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Filipem Vosáhlem, studentem pražského waldorfského lycea, o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří. Beseda se bude konat v úterý 15. května od 17.30 (cca do 19 h) v přízemí pražského kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.