Aktuality ze života školy

Maturitní koncert Zsófie Moravcsíkové

Přijměte pozvání na maturitní koncert Zsófie Moravcsíkové (soprán), která stududuje na Waldorfském lyceu a současně zpěv na GMHS hlavního města Prahy. Koncert se koná 15. května od 18 hod. v sále GMHS hl. m. Prahy, Komenského náměstí 9, Praha 3.

Beseda o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Filipem Vosáhlem, studentem pražského waldorfského lycea, o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří. Beseda se bude konat v úterý 15. května od 17.30 (cca do 19 h) v přízemí pražského kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

Eurytmické vystoupení 2. a 3. ročníku

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na eurytmické představení žáků 2. a 3. ročníku Waldorfského lycea v Praze.

Bude se konat v neděli 6. 5. 2018 v 18.00 v Salesiánském divadle v Praze 8 – Kobylisích.

Opět si můžete vychutnat autorské texty žáků – srdce dítěte a dospělého diváka oslovujúci příběh Plyšáček Uspáváček z pera Damiána Chaluše a Martinky Abrhanové a báseň Síly chaosu od od Emy Uhlíkové. Celá třída předvede eurytmické ztvárnění 1. věty sonáty Apassionata od L. v. Beethovena. Z eurytmické práce ve druhém ročníku uvidíte také dvě sóla – autorská báseň Anny Kozákové a báseň od William Blakea.

Žáci třetího ročníku se představí ukázkami individuální práce na jejich letošních sólech a duech a o skladbu etuda č. 4 z cyklu Etudes Tableaux od Sergeje Rachmaninova.

Těšíme se na setkání s vámi,
Barbora Forbaková

Eurytmické vystoupení absolventské skupiny flow

Přijměte prosím pozvání na eurytmické vystoupení absolventské skupiny flow, které se uskuteční v neděli 6. 5. 2018 o 19.30 v Salesiánském divadle v Kobylisích. Tentokrát bychom vás rádi provedli hudbou současného ruského skladatele Lery Auerbach (1973) a obrazy básní perského básníka Ahmada Schamloua (1925–2000), které jsme spojili v jeden programový celek s názvem Prahem paměti.

Program:
Lera Auerbach (z 24 Preludií pro housle a klavír, Op. 46) Preludium č. 1 v C-Dur
Ahmad Schamlou – Ještě stále myslím na havrana
Preludium č. 7 v A-Dure
Preludium č. 8 vo fis-molle
Ahmad Schamlou – Temná píseň
Preludium č. 10 v c-moll
Preludium č. 13 ve Fis-dur
Ahmad Schamlou – Řeč k pohřbívání
Prelúdium č. 24 v d-moll

Účinkují: Hanka Krejčová, Daniel Koncsol, Martina Gajdošová, Ludmila Palmeová, Jiřina Krásová, Klára Kuželková, Barbora Forbaková, Lucie Lipková, Veronika Jabůrková
Hudební doprovod: Anna Veverková (housle), Martin Levický (klavír)
Recitace: Agáta Topinková
Umělecké vedení: Daniel Müller-Goldegg

Délka programu: ca 30 min

Vstupné dobrovolné a vzhledem k nemalým režijním nákladům vítané :-)

tešíme sa na setkání s Vámi,
Barbora Forbaková

Divadelní představení Peer Gynt

Milí studenti, rodiče, přátelé školy i náhodní čtenáři tohoto příspěvku,

rádi bychom Vás pozvali na reprízu divadelní inscenace hry norského klasika Henrika Ibsena Peer Gynt. V našem ztvárnění této hry o prostém člověku, jeho dospívání a cestě životem bude opět k vidění široké herecké obsazení kompletního 3. ročníku, ale i vesnická svatba, říše trollů či plavba po moři, k slyšení živý hudební doprovod z řad samotných studentů, hlas Nicoty i mnoho inspirativních slov o zatrolené lidské duši a o hledání sebe sama v sobě samých.

Henrik Ibsen – Peer Gynt
16. dubna 2017 v 16.00 a v 19.30
Divadlo Na Prádle
(Besední 3, Praha 1, mezi Kampou a Újezdem)

Více informací o celém projektu včetně fotografiií z prvního představení naleznete ve fotogalerii.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit k pokrytí nákladů za pronájem divadla a jako příspěvek na zahraniční studijní cestu 3. ročníku. Místenky jsou k objednání na adrese .

Na viděnou se těší
studenti 3. ročníku a jejich učitelé

Koncert studentů II. ročníku

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na tradiční koncert studentů 2. ročníku Waldorfského lycea v Praze, který se uskuteční v pondělí 9. dubna 2018 od 19:00 v kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Staré Město).

Jako hlavní bod programu zazní Messe breve in C od Charlese Gounoda v doprovodu varhan. Kromě toho se můžete těšit na menší skladby od P. I. Čajkovského, F. Liszta, W. A. Mozrata, G. Gastoldiho či E. Suchoně.

Vstupné je dobrovolné, jeho zaplacením podpoříte především samotné uskutečnění koncertu.

Pozvánka v PDF

Těšíme se na viděnou
Ondřej Ševčík a Pavla Dvořáková