Aktuality ze života školy

Ilustrativní obrázek příspěvku

Odevzdání přihlášek ke studiu

Všeobecné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na našich stránkách. 

Přihlášky ke studiu můžete odevzdávat do úterý 1. března (včetně) třemi obvyklými způsoby:

  • poštou (doporučeně)
  • datovou schránkou: vh39ttv (pozor – přihláška v příloze musí být elektronicky zkonvertovaná!)
  • osobně v kanceláři školy ve všedních dnech mezi 7-14 hod., ve čtvrtek do 17 hod.

Na školní rok 2022/2023 bylo přijato 142 přihlášek ke studiu.

Nejčastější dotazy při vyplňování přihlášek:

  • Termín školní přijímací zkoušky je 20. a 21. dubna 2022. V ideálním případě nemusíte vyplňovat nic, pokud můžete oba termíny. Pouze v případě, že již víte, že se vám jeden ze dnů kryje např. s důležitým klavírním recitálem v ZUŠ, přijímacím pohovorem na druhou školu a pod., tak toto pole vyplňte a my se pokusíme vám vyhovět.
  • Zkontrolujte si podpisy. Vyplněná přihláška obsahuje podpisy žáka i zákonného zástupce.
  • Zkontrolujte si kontakty na sebe, hlavně mailové adresy, piště čitelně.
  • Přiložte kopie (nemusí být ověřené) slovního hodnocení za 8. a 9. ročník, pokud je součástí vysvědčení na vaší škole.
  • Přikládám Vzor vyplněné přihlášky na střední školu k vašemu případnému nahlédnutí.

 

 

Ilustrativní obrázek příspěvku

Kriminalistický workshop

Srdečně zvu všechny nadšence kriminalistiky, studenty, učitele, absolventy a samozřejmě i veřejnost na kriminalistický workshop, který se bude konat 21. února 2022 ve Vršovicích v prostorách Neobyčejné klubovny, Norská 16, Praha 10. Začínat se bude v 16.30 hodin, ale kdo by nestíhal začátek, můžete přijít kdykoliv v průběhu. Konec je předpokládaný v 18.00 hodin. Všichni jste vítáni!

Ilustrativní obrázek příspěvku

Koncert studentů a absolventů Waldorfského lycea v Praze

Vážení přátelé,

po téměř dvou letech od poslední větší koncertní příležitosti vás srdečně zveme na koncert studentů a absolventů Waldorfského lycea v Praze, který se uskuteční 9. února 2022 od 19.00, a to tradičně v kostele U Salvátora (evangelická farnost, Salvátorská ulice 1045/1, 110 00 Praha 1).

Studenti třetího ročníku uzavřou své pěvecké a hudební působení na lyceu provedením Mše č. 2 G-dur od Franze Schuberta, a to za doprovodu smyčcového kvarteta ve složení Klára Petránková, Anežka Vrbovcová, Mayuri Vaculíková a Kryštof Hlavnička.

Těšit se také můžete na vokální soubor Collegium Antiqua, který se dal mimořádně dohromady při příležitosti letošních oslav 15. výroční lycea, a který se představí s náročnou a v našich krajích dosud málo provozovanou Missou Brevis Krzysztofa Pendereckého.

Prosíme o dodržování platných hygienických opatření během celé akce.

Leták v kvalitě pro tisk ke stažení (PDF)

Společně se studenty se těšíme na viděnou.

Ondřej Ševčík a Tsira Jirout

Ilustrativní obrázek příspěvku

Pozvánka na divadelní představení 4. ročníku

Milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na naše divadelní představení hry Arnošta Goldflama Písek, které uvádíme v Divadle U22 v Uhříněvsi (Praha 22), a to ve čtvrtek 16. 12. nejprve v 16.00 a poté v 19.30.

Vstupné je dobrovolné, lze si však předem rezervovat sedadla na tomto odkazu.

A na co se můžete těšit? Na střípkovité obrazy ze života fiktivního židovského chlapce na pozadí proměn 20. století. Na Goldflamův text plný překvapivých scén a autobiografických prvků. Na námi poskládané koláže z memoárů židovských dívek, doplňující hlavní dějovou linku. A na inscenaci prodchnutou židovskou kulturou, hudbou a atmosférou minulého století, avšak nikoli bez humoru – s vyzněním spíše groteskním než vážným.

Doporučujeme divákům hloubavým i rozesmátým, ideálně ne mladším než 13 let.

Délka představení je cca 90 minut + 20 minut přestávka.

Živý přenos a záznam bude dostupný na našem youtube kanálu.

Přijďte a nebudete litovat!
Vaši studenti 4. ročníku Waldorfského lycea

Ilustrativní obrázek příspěvku

Výroční zpráva 2020/21

Školská rada školy schválila výroční zprávu o činnosti školy za minulý školní rok. Naleznete v ní veškeré povinně zveřejňované informace, např. přehled činností např. údaje organizaci a aktivitách školy.