Příspěvky od Jiří Procházka

Cesta 2. ročníku na mezinárodní eurytmický festival Forum Eurythmie 2017 (23. 5. – 28. 5. 2017)

Nastalo úterní ráno a všichni se už konečně ospale setkali u autobusu. Namířeno jsme měli na „miniturné“ do Heidelbergu a Witten Annen, kde jsme měli ukázat náš eurytmický program. Tvořili jsme ho několik měsíců na hodinách eurytmie. Cesta do Heidelbergu trvala asi 8 hodin a když jsme pak všichni vystoupili z autobusu, přivítal nás milý pán – Johannes Duve, který nás pak následně provedl po starém městě. […]

Eurytmické představení

Srdečně Vás zveme na eurytmické vystoupení 2. a 4. ročníku Waldorfského lycea v Praze, s hudbou od G. Ligetiho, F. Schuberta a autorskými texty. Přijďte v neděli 21. 5. 2017 od 19.00 do Salesiánského divadla, Kobyliské nám. 1, Praha. Vstupné: 120 Kč, zlevněné 70 Kč.

Eurytmické představení berlínských absolventů

Absolventka Waldorfského lycea v Praze Jiřina Krásová se spolužáky absolventského ročníku studia eurytmie školy Schule für eurythmische Art und Kunst v Berlíně, vás srdečně zve na závěrečné eurytmické představení v úterý 6. června dopoledne od 11 a večer od 19 hodin do Divadla Na Prádle – Besední 3, Praha 1, Malá strana (Újezd).

Koncert sboru 2. ročníku

vPřijměte prosím srdečné pozvání na výjimečný koncert, který se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 19:00 v kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Staré Město). V běhu školního roku 2016/2017 nacvičili studenti 2. ročníku SŠ – Waldorfského lycea v Praze převážnou část Dvořákovy Mše D-dur (Op. 86), známé též jako „Lužanská“. V průběhu večera zazní též několik drobnějších skladeb z 20. století, se kterými kromě studentů 2. ročníku vystoupí také Collegium musica a sbor učitelů, rodičů a přátel školy.

Prezentace ročníkových prací

Zveme Vás na prazentace ročníkových prací studentů 3. ročníku v pátek 7. dubna odpoledne od 15 hodin a v sobotu 8. dubna dopoledne od 8.50. Můžete se těšit na rozmanitá témata zpracovaná teotericky, prakticky a umělecky. Studenti si sami vybírají téma, které je zajímá a kterým by se chtěli podrobněji zabývat v průběhu 3. ročníku.  Cílem ročníkové práce je naučit se pracovat s literaturou a odbornými texty, dokázat shrnout fakta a nalézat mezi nimi souvislosti.

Výstava fotografií

Zveme Vás na výstavu fotografií Rebeky Harrisové STŘEPY SVĚTA v Národní technické knihovně v Praze, Technická 2710/6, Praha 6, Dejvice. Výstava se nachází v 1. patře kavárny Prostoru_. Vernisáž proběhne v pondělí 27. 3. 2017 v 18 hodin. Fotografie si budete moci prohlédnout do 2. 4. 2017.