Beseda o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu s Filipem Vosáhlem, studentem pražského waldorfského lycea, o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří. Beseda se bude konat v úterý 15. května od 17.30 (cca do 19 h) v přízemí pražského kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.