Aktuality ze života školy

Eurytmické představení

Srdečně Vás zveme na eurytmické vystoupení 2. a 4. ročníku Waldorfského lycea v Praze, s hudbou od G. Ligetiho, F. Schuberta a autorskými texty. Přijďte v neděli 21. 5. 2017 od 19.00 do Salesiánského divadla, Kobyliské nám. 1, Praha. Vstupné: 120 Kč, zlevněné 70 Kč.

Eurytmické představení berlínských absolventů

Absolventka Waldorfského lycea v Praze Jiřina Krásová se spolužáky absolventského ročníku studia eurytmie školy Schule für eurythmische Art und Kunst v Berlíně, vás srdečně zve na závěrečné eurytmické představení v úterý 6. června dopoledne od 11 a večer od 19 hodin do Divadla Na Prádle – Besední 3, Praha 1, Malá strana (Újezd).

Výjezdní kolegium

Kromě pravidelných čtvrtečních setkávání se naši učitelé schází také na speciálním – výjezdním kolegiu. Během dvou plně nabitých dnů se projednávají mimo jiné koncepční a dlouhodobé záležitosti a vize, reflektuje se právě končící školní rok a navnadíme se navzájem na rok nadcházející. Společně se tvoří epochový rozvrh, navrhuje se kalendář akci pro jednotlivé třídy apod. Výjezdní kolegium začíná již ve čtvrtek odpoledne ještě v Praze a pokračuje v pátek 5. května ráno v malebném venkovském (a klidném) prostředí až do sobotního večera. Učitelé sice obětují jeden den z víkendu, ale odjíždějí plni nových inspirací a podnětů.

Koncert sboru 2. ročníku

Přijměte prosím srdečné pozvání na výjimečný koncert, který se uskuteční v pondělí 24. dubna 2017 od 19:00 v kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Staré Město).

V běhu školního roku 2016/2017 nacvičili studenti 2. ročníku SŠ – Waldorfského lycea v Praze převážnou část Dvořákovy Mše D-dur (Op. 86), známé též jako „Lužanská“. V rámci přípravy se věnovali skladbě nejen na pravidelných týdenních zkouškách, ale také na lednovém hudebním soustředění, které proběhlo v mateřské školce ve Slušticích u Prahy. Skladba zazní ve své původní verzi komponované pro smíšený sbor, sóla a varhany. Varhanního doprovodu se ujme Jonáš Starý, student Konzervatoře Jana Deyla a rovněž absolvent naší školy.
V průběhu večera zazní též několik drobnějších skladeb z 20. století, se kterými kromě studentů 2. ročníku vystoupí také Collegium musica a sbor učitelů, rodičů a přátel školy.
Vstupné je již tradičně dobrovolné.

Těšíme se na viděnou a přejeme naplněné prožití Velikonoc
Tsira Jirout a Ondřej Ševčík

Prezentace ročníkových prací

Zveme Vás na prezentace ročníkových prací studentů 3. ročníku v pátek 7. dubna odpoledne od 15 hodin a v sobotu 8. dubna dopoledne od 8.50. Můžete se těšit na rozmanitá témata zpracovaná teotericky, prakticky a umělecky.

pátek 7. dubna od 15h
sobota 8. dubna od 8.50
v eurytmickém sále

Cílem ročníkové práce je naučit se pracovat s literaturou a odbornými texty, dokázat shrnout fakta a nalézat mezi nimi souvislosti. Studenti si sami vybírají téma, které je zajímá a kterým by se chtěli podrobněji zabývat. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části získají studenti do vybraného tématu vhled s pomocí odborné literatury a dalších zdrojů. V praktické části pak téma samostatně zpracovávají, například výzkumem. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Ročníková práce je přípravou pro psaní odborných prací, ať už odborné maturitní práce ve 4. ročníku, nebo absolventských prací na univerzitě. Studentům pomáhá i uvědomit si, zda by se daným tématem chtěli zabývat i v budoucnosti.

Časový harmonogram a témata najdete v letáčku.

Výstava fotografií

Zveme Vás na výstavu fotografií Rebeky Harrisové STŘEPY SVĚTA v Národní technické knihovně v Praze, Technická 2710/6, Praha 6, Dejvice. Výstava se nachází v 1. patře kavárny Prostoru_. Vernisáž proběhne v pondělí 27. 3. 2017 v 18 hodin. Fotografie si budete moci prohlédnout do 2. 4. 2017.