Články o škole v médiích, reportáže

Ilustrativní obrázek příspěvku

Lidové noviny: Waldorf učí vůli i citu

V příloze Lidových novin Akademie vyšel 22. 10. 2019 rozhovor s Ivanem Smolkou s titulem Waldorf učí vůli i citu. Text následně vyšel také na serveru sdružení EDUin.

Dostupné online: eduin.cz | PDF archiv

V naší škole vítáme děti, které dělají něco svého, jsou všímavé a otevřené,“ říká ředitel Waldorfského lycea Ivan Smolka. Přečtěte si celý rozhovor Jitky Polanské s Ivanem Smolkou, který vyšel 22. 10. v příloze Akademie Lidových novin. 

Ilustrativní obrázek příspěvku

Reportáž z epochy poetiky Jitky Ferencové

Rodiče vítáni, 9. října 2019: Reportáž z epochy poetiky Jitky Ferencové v prvním ročníku zpracovala Jitka Polanská.

Dostupné online: rodicevitani.cz | PDF archiv

Ilustrativní obrázek příspěvku

Jak se učí ve waldorfské škole?

Reportáž v pořadu Wifina, premiéra: 4. 1. 2019 v 15.50 na ČT :D
Jestli máš ve škole stres ze známek, možná by ti vyhovovala waldorfská škola. Milda se vydal prozkoumat, jak taková výuka bez známkování probíhá.
Dostupné na ceskatelevize.cz

Ilustrativní obrázek příspěvku

Místo pivovaru bude centrum

Stručná zpráva o projektu přestěhování Waldorfského lycea do nových prostor. Publikováno v pražském časopisu Metro dne 7.1.2019. Více o dominikánském dvoře se můžete dozvědět na Wikipedii.

Dostupné online na e.metro.cz | PDF archiv

Ilustrativní obrázek příspěvku

Jak plyne Flow

Dva roky se se dvěma roky sešly a eurytmická skupina Flow se opět setkala. Poprvé to bylo v roce 2015/16, kdy se absolventi jedné třídy Waldorfského lycea chtěli eurytmií zabývat i nadále, a tak se rozhodli se jí po dobu jednoho roku věnovat intenzivně v projektu Flow – Promluv pohybem pod vedením učitelů Daniela Müllera – Goldegga a Barbory Forbakové. Jevištní program Cestou popela, který byl vyvrcholením jejich ročního snažení, se setkal s nemalými ohlasy a i vlastní prožitek členů skupiny byl nebývale silný. Po roce intenzivní práce se ale rozhodli dát si pauzu, aby si každý mohl vydat vlastní cestou. A jak se Flow zvedlo z popela?

Několik studentů z dalších absolventských tříd cítilo po studiu stejný impulz – přání pokračovat v další eurytmické práci a tvorbě. Brzy se ustálila nová skupina, sestávající z několika původních členů a dalších nově přidaných a rozhodli jsme se, že budeme pokračovat i nadále pod názvem Flow. Tentokrát ovšem nebyl prostor pro práci takového nasazení. I vzhledem k tomu, že všichni z nás pracují, jsme mohli společně cvičit nanejvýš jeden večer v týdnu a jeden víkend v měsíci. Poměrně brzy jsme však měli jasný cíl – dát vzniknout dalšímu celistvému eurytmickému programu a ten představit veřejnosti. Pro naší práci jsme si vybrali několik skladeb z cyklu 24 preludií od současné americké skladatelky ruského původu Lery Auerbach. I když z počátku nebylo pro všechny jednoduché, najítsi k její tvorbě vztah, po určitém čase jsme s každým dalším poslechem více a více pronikali do neobyčejně expresivní dramatičnosti i výjimečně citlivé lyričnosti této hudby, až jsme jí byli zcela pohlceni. Hudební část programu jsme doplnili třemi básněmi od íránského básníka Ahmada Shamlou.

Obě složky našeho programu jsou dosti moderní, což pro eurytmické zpracování znamená skutečnou výzvu. Velká část práce byla o zdánlivě nekonečném procesu hledání cesty k autentickému vyjádření, který obnášel i zabočování do nevyhnutelných slepých uliček. Už jen nalézt samotný význam textů při jejich čtení pro nás bylo značně složité, natož je poté přenést do prostoru skrze náš eurytmický pohyb. Hudba s básněmi byly navzájem propojeny, ale jakýmsi zvláštním způsobem, který se nám pozvolna ozřejmoval až v průběhu tvorby. V tomto snažení nám opět velmi pomohl skvělý eurytmista Daniel Müller-Goldegg. Možnost s ním tvořit pro nás byla vskutku obohacující a inspirativní.

Nakonec ale náš program, který dostal název Prahem paměti nabyl tvar a my jsme byli připraveni s ním vystoupit na prkna jeviště a představit ho publiku. Premiéra se uskutečnila v Salesiánském divadle v Praze na 6. 5. 2018. Po prvním vystoupení jsme zamířili na mezinárodní eurytmický festival Forum Eurythmie v německém Witten-Annenu. Cestou jsme předvedli svou práci i ve waldorfské škole v Heidelbergu.

Naše úsilí bylo odměněno nadšenými ovacemi a ještě po zbytek festivalu nás lidé oslovovali se svými silnými dojmy a povzbuzovali nás do další práce. Do Witten-Annenu jsme vyrazili i společně se studenty Waldorfského lycea. Nejen po našem vlastním vystoupení, ale i po silném zážitku po shlédnutí toho jejich, jsme cítili opravdu nepopsatelně silné emoce. Viděli jsme, že eurytmie skutečně má obrovský smysl a moc oslovit srdce lidí. O tom, že eurytmie má co říct i lidem, kteří ji neznají, jsme se přesvědčili na našich veřejných vystoupeních. Velmi nás těší a motivuje, když dokážeme oslovit i publikum neznalé tohoto pohybového umění, když v nich eurytmie zanechá silný dojem a vzbudí u nich touhu po jejím bližším poznání.

Bude ale Flow pokračovat dál? Co bude následovat, to je zatím ve hvězdách. Tak, jako jsme hledali náš program i jeho zpracování, snad budeme postupně po malých krůčcích směřovat k další tvorbě. Ať už to bude jakkoli, doufáme, že naše cesta s eurytmií nekončí a my budeme moc dál do ní hlouběji pronikat a šířit její sílu.

Hanka Krejčová

Fotogalerie

Ilustrativní obrázek příspěvku

Osm nejzajímavějších středních v Česku

Forbes, 26. února 2018: Vybrat střední školu není nic jednoduchého. Je to jeden z milníků, které vašemu dítěti určí budoucnost. Žebříček nejzajímavějších středních škol, lyceí a státních i soukromých gymnázií v České republice sestavil odborník na vzdělávání Bohumil Kartous z organizace EDUin. Připravila Adéla Pěničková.

Dostupné online: forbes.cz | PDF archiv