Ilustrativní obrázek příspěvku

Den otevřených dveří 30. 11. 2021

Na úterý 30. 11. 2021 připravujeme Den otevřených dveří.

Pokud se hygienická opatření opět nezmění, mohl by vypadat tak, že od 8 do 10 hodin se budou moci uchazeči (bez rodičů) osobně účastnit vyučování. Podmínkou vstupu do školy je potvrzení o negativním testu (stačí potvrzení základní školy z pondělního plošného testovÁní), popř. certifikát o očkování. Vzhledem k nutné kontrole těchto potvrzení přijďte prosím nejpozději do 7:45 hodin. Uchazeči bez potvrzení si mohou přinést svůj samotest, který si provedou ráno při příchodu před námi, nebo si budou moci koupit samotest od nás a provést ho před námi (v těchto případech přijďte nejpozději v 7:30).

Po celou dobu pobytu ve škole (i ve třídách) musí mít uchazeči nasazený respirátor nebo nanoroušku.

Odpoledne pak proběhne online povídání o škole pro uchazeče i jejich rodiče.

Konečnou podobu tohoto Dne otevřených dveří zveřejníme nejpozději do pátku 26. 11. 2021