Divadelní představení o Peeru Gyntovi

Milí studenti, rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vás pozvali na divadelní představení studentů Waldorfského lycea, jehož tématem je kouzelný příběh o prostém člověku Peeru Gyntovi od známého norského dramatika Henrika Ibsena. Na přípravě inscenace se podílelo 5 pedagogů a hraje v ní všech 30 studentů 3. ročníku, což z celého projektu činí událost rozhodně nebývalou.

K vidění bude norská svatba, říše trollů či plavba po moři, k slyšení živý hudební doprovod z řad samotných studentů, hlas Nicoty i mnoho inspirativních myšlenek o zatrolené lidské duši a o hledání sebe sama v sobě samotných.

Henrik Ibsen – Peer Gynt
6. listopadu 2017 v 16.00 a v 19.30
Divadlo Na Prádle
(Besední 3, Praha 1, mezi Kampou a Újezdem)

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit k pokrytí nákladů za pronájem divadla a jako příspěvek na zahraniční studijní cestu 3. ročníku. Místenky jsou k objednání u třídního učitele Tadeáše Dufka na adrese

Na viděnou se těší
studenti 3. ročníku a jejich učitelé