REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Do projektu Doučování žáků škol jsme se zapojili v září 2021. Slouží k  podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem k vyrovnání vzdělávacích ztrát kvůli nemožnosti realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.

Výše podpory byla v roce 2021 ve výši 4 488,- Kč, v roce 2022 ve výši 22 325,- Kč, na rok 2023 je do srpna 2023 přidělena částka 14 440,- Kč.