Ilustrativní obrázek příspěvku

Dvořákova mše D-dur v Lužanech

Vážení přátelé,
je tomu již téměř dva roky, co v Kostele U Salvátora vystoupil druhý (dnes čtvrtý) ročník Waldorfského lycea s dílem Antonína Dvořáka Mše D-dur v brilantním doprovodu varhaníka Martina Moudrého. Pro mnohé studenty to byl nepochybně velmi silný zážitek, pro některé tak silný, že v nich vyvstala touha uvést ono dílo v budoucnu znova. Shodou okolností – a nebo snad z důvodů zcela zjevných – jsou tatáž individua členy dobrovolného hudebního tělesa nesoucího název Collegium Musica, které taktéž nalézá útočiště pod krovkami Waldorfského lycea. Důmyslným komplotem tak vzniklo ustanovení, že bez čtrnácti dnů o dva roky později bude dílo opět uvedeno, a to pod stejně vynikajícím taktem vrchní sbormistryně Waldorfského lycea Tsiry Jirout a taktéž opět se stejným varhanním doprovodem. Zpívat ale nebude druhý ani čtvrtý ročník, nýbrž právě ono dobrovolně se scházející seskupení, nalézající v sobě kouzlo průřezu všemi ročníky, tedy skupina lidí, které pojí – alespoň při této příležitosti – právě onen blažený jev zvaný hudba.

Zásadním rozdílem je nepochybně lokace provedení. Na rozdíl od uvedení v roce 2017 zazní Mše v prostoru, pro nějž byla původně složena, a to dokonce v doprovodu původních varhan, na které byla doprovázena i při premiéře v roce 1887. Posluchače by mohla potěšit i ta skutečnost, že tyto původní varhany mají i původní šlapací vzduchotechniku. Možná se tak v jejich hlaholu neztratí tolik hlasů lidských, jako tomu bylo při provedení U Salvátora. Mše bude také provedena se všemi svými částmi včetně Sanctus a Benedictus, které v roce 2017 chyběly. Na koncertě zazní také jedno z motet Francise Poulenca Salve Regina.

Těšíme se na oboustranně obohacující hudební zážitek.