Environmentální praktikum 2. ročníku v rumunském Banátu

Sraz v šest hodin ráno 26. dubna předznamenal dlouhou cestu na ekologické praktikum. Tentokrát jsme se se studenty vydali až do Gerníku v Rumunsku. Akce byla dlouho dopředu připravována ve spolupráci s organizací „Člověk v tísni“. Po více než 15 hodinách cesty jsme konečně stanuli na návsi největší z šesti českých vesnic v rumunském Banátu. Děvčata se ubytovala v jednom „kouzelném“ stavení a chlapci na jiném konci vsi ve druhém. Celý týden se tam o nás vzorně staraly paní Piečková a Boudová. Druhý den jsme po návštěvě kostela, kde se s námi seznámili téměř všichni obyvatelé osady, začali poznávat okolí a lidi, kteří se nám na týden měli stát sousedy.

Nebylo jednoduché přesvědčit starousedlíky o tom, že jim chceme pomoci. Často jsme také naráželi na to, že nám doporučovali výlet místo námahy anebo zrušili přislíbenou práci. Ale přesto se nám podařilo vyčistit koryto potoka, který protéká vsí, vyklidit cesty a zrušit část ilegální skládky, pomoci několika lidem na zahradě, vyplet chodníky a přiložit ruku k dílu v pekárně. Podařilo se nám také umýt nově vznikající dům české kultury po malování a pročistit přilehlou zahradu, a hlavně přinést i trochu potěšení do srdcí těch, kteří byli zpočátku dosti uzavření.  Přitom všem si také studenti sami vařili obědy, což se v místních podmínkách podobalo směnnému obchodu. Mnozí si v tom ale našli zalíbení a zakrátko bezpečně věděli, kde se sežene máslo, mouka či mléko.
Na závěr pobytu jsme zorganizovali krásný večer písní téměř lidových, a tak při našem loučení byla slova díků daleko vřelejší než při příjezdu.

Naši návštěvu v Gerníku zachytila rumunská TV, takže se můžete potěšit s námi na odkazu Caravana TVR 3.

Environmentální praktikum bylo finančně podpořeno z prostředků projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)