Férový kafe

Odpoledne a večer 13. května 2014 proběhla v prostorách školy veřejná akce „Férový kafe“ na podporu myšlenek spravedlivého obchodu a nově otevřené pražírny Fair & Bio, v níž kávu z produkce fair trade zpracovávají lidé s postižením. Ochutnávku kávy z nové pražírny, prodejní stánek s produkty fair trade, přednášku, besedu, promítání osvětového filmu a pěvecké vystoupení žáků navštívila jak řada přátel školy, tak obyvatel okolí školy či náhodných kolemjdoucích. Na zajištění rozsáhlé akce, kterou Waldorfské lyceum konalo za podpory Ekumenické akademie a družstva Fair & Bio, se v roli organizátorů a pomocníků podílela více než polovina žáků školy.