Forum Eurythmie 2015

Forum Eurythmie 2015 je za námi! Tohoto velkého mezinárodního eurytmického festivalu, který se koná každoročně v německém Witten Annen, se studenti lycea účastnili už po čtvrté – letos to bylo 12 studentů z 3. ročníku a celý 2. ročník. A i tentokrát se setkali s velkým úspěchem a nadšením publika! Na velkém jevišti, kde se v průběhu 4 dní s ukázkou svého programu vystřídalo 29 skupin waldorfských žáků, studentů eurytmie i profesionálů (dohromady asi 500 účastníků), předvedli taky svoje vystoupení. Pro publikum bylo zajímavé eurytmické ztvárnění jejich autorských textů, jakož i temperamentních skladeb od L. v. Beethovena, J. Brahmse a F. Chopina. Největší úspěch však mělo jejich nasazení a kvalitní umělecké zpracování. Z Wittenu si přinášíme krásné a silné zážitky, byl to týden plný emocí, umění a zajímavých setkání.