Fotogalerie z akcí

Adaptační týden 2008

První zářijový týden strávili noví studenti Waldorfského lycea na adaptačním kurzu v Českém Švýcarsku. Cílem bylo navzájem se seznámit, poznat kousek krásné přírodní oblasti, ale také se něco nového naučit. K tomu nám posloužil malý projekt týkající se stromů. Studenti se s nimi seznamovali ve volné přírodě, malovali je a měli možnost poznat, co znamenaly stromy pro keltskou kulturu. Probíhala příprava na epochu Poetiky, a tak si studenti vyzkoušeli i „malování“ stromů pomocí slov. Nechyběla ani hudba, výlety po okolí do skalních měst a seznamovací hry.

Den hudby

Naši studenti hudbou žijí ve výuce i o přestávkách, a tak jsme uspořádali „Den hudby“ – jehož 1. ročník proběhl 11.6. 2008. Uskutečnila se různá hudební vystoupení tříd, školního sboru, jednotlivců nebo hudebních skupin. Moc se nám to všem líbilo, příští rok už se těšíme na další!

Projekt Planety a stromy

Koncem června se uskutečnil pro žáky 2. ročníku projektový týden Planety a stromy. Žáci se zabývali sedmi stromy, které jsou spojovány s kvalitami planet naší sluneční soustavy – dub, buk, javor, jasan, třešeň, bříza a jilm. Jejich kvality jsme prozkoumávali malbou, v eurytmii a v dřevořezbě. Během dne se všechny tři skupiny vystřídaly, takže každý žák svůj vybraný strom vždy maloval, zabýval se jím v eurytmii a vytvářel sochu z jednoho ze sedmi kmenů stromů. Vytvořené sochy byly zapuštěny do země na zahradě školy a projekt byl ukončen vernisáží všech vytvořených děl.

Dva týdny 2. ročníku ve waldorfské škole v Německu

Dvoutýdenní výuka 2. ročníku pod vedením zčásti německých a zčásti českých učitelů ve Freie Waldorfschule Chiemgau. Žáci byli ubytováni v rodinách, absolvovali společné programy a projekty s německými žáky. Žáci si vyzkoušeli jiné jazykové a kulturní prostředí, procvičili si i své sociální schopnosti, výsledky společných projektů prezentovali místní veřejnosti.

Poetický almanach 1. ročníku 2007/2008

Studenti 1. ročníku vytvářeli v epoše poetiky almanach básní. Sbírku básní si můžete stáhnout zde v PDF.

Pobyt žáků z 10. ročníku waldorfské školy z bavorského Prienu

Žáci bavorské školy strávili víkend v Praze, naši žáci připravili pohoštění, podnikli spolu návštěvu zoo a další kulturní program.