Fotogalerie z akcí

Ilustrativní obrázek příspěvku

Řemeslný kurz 1. ročníku na Slovensku

Předposlední květnový týden strávili studenti prvního ročníku na řemeslném kurzu ve střední části Slovenska. Na úpatí pohoří sopečného původu Poľana strávili v dědině Očová týden naplněný řemeslnou prací. Naše škola se tak po sedmi letech vrátila opět do řemeslného dvora, na toto kouzelné místo, které má co nabídnout z lidových tradic a folkloru.
Denní program byl velmi nabitý. Po brzkém budíčku a snídani následovalo ranní zpívání, kde nás milá slovenská „baba“ učila tradiční písně z Očové a okolí. Při dopolední řemeslné práci se každá z pěti skupin žáků věnovala jednomu řemeslu. Řemesla to byla následující: vyřezávání dřevěné píšťalky, kosení trávy kosou, šití krivou jehlou, kovařina a dřevořezba (vyřezávání obrazu).
V odpoledním bloku po obědě se skupinky vystřídaly a žáci se opět po tři hodiny věnovali další činnosti. Poté nastala delší pauza na odpočinek až do večeře. Po večeři jsme se se zkušeným a energickým tanečníkem učili tančit místní tradiční folklorní tance, nejprve jednotlivě, pak v páru a nakonec nacvičily dívky sestavu v „kolesu“. Hodinový trénink nás vždy dokonale vyčerpal, jelikož tanec vyžaduje poměrně slušnou fyzickou kondici. Po náročném dni jsme mohli společně vydechnout, ať už u ohně v kruhu s ostatními, procházkou po okolí či jinak.
Během pěti „pracovních“ dní se každý věnoval jednomu řemeslu dvakrát, celkem tedy u jednoho řemesla strávil každý 6 hodin. Během této doby se většině žáků podařilo udělat pěkný kus práce. Od výřečného píšťalkáře si sice hotovou píšťalku odnesl málokdo, zato v kosení kosou byli leckteří výkonnější než moderní kosicí technika. Při šití krivou jehlou se pilnějším jedincům podařilo barevnými bavlnkami vyšít pěknou kruhovou výšivku tradičním postupem. Pod dohledem zkušeného kováře bylo možné si ukovat pěkný a funkční hřebík, podkovičku a v případě zájmu i
jiné předměty – okrasné či užitkové. S rustikálně vyhlížejícím koscem jsme se zase naučili efektivně a lehce zacházet s kosou a konečně si každý od dřevořezbáře odvezl obrázek vyřezaný do dřevěné desky.
Pět zmíněných řemesel, zpěv a tanec nebyly jediné činnosti, ke kterým jsme v Očové „přičichli“. Přihlíželi jsme ještě výrobě chleba a sýra a výsledek jsme mohli sami zhodnotit. Doslova nám zachutnalo.
Studenti v tomto týdnu zakusili jak chvilky uspokojení, tak i chvilky perné, chvilky přemáhání i překonávání bolesti. Zpěv a tanec krásně dokreslovaly celkovou atmosféru místní dědiny. Lidové písně žáky oslovily tak, že se linuly ještě při zpáteční cestě autobusem.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Koncert bel canta

V rámci umělecké části své ročníkové práce jsem uspořádala koncert, na kterém jsem vystupovala se skladbami od českých skladatelů 20. stol. a s belcantovými skladbami z období baroka až po romantismus. Kromě mě na koncertě vystupovala sólově Alica  Priehradníková a Matylda Topinková, programu se v kvartetu také zúčastnil Jakub Koledzai a Matyáš Polák. Protože jsem věděla, že sama nedokáži uzpívat celovečerní koncert, požádala jsem své spolužáky, kteří zpívají ve sboru Collegium musica, aby na mém koncertě také vystoupili. Součástí programu mělo být i vystoupení pěveckého tria, které spolu se mnou tvoří další 2 žákyně Magdy Bělohlávkové.

Ve středu 22. 2. 2017 v pět hodin začala zkouška v kostele sv. Vavřince. V sedm hodin přišli první diváci a v půl osmé byl sál téměř plný. Koncert jsem uvedla malým proslovem a s lítostí jsem musela oznámit, že pěvecké trio nevystoupí, protože jedna členka onemocněla.

Po proslovu začal samotný koncert. Matyldě Topinkové a Alici Priehradníkové se jejich sólová vystoupení podařila moc krásně a svou nervozitu dokázaly dobře zakrýt. Při vystoupení s kvartetem byli všichni nervóznější, a proto bylo během jejich vystoupení více míst, kde si nebyli jistí intonací.

Collegium musica zazpívalo obzvlášť pěkně Missa Brevis od Zdeňka Lukáše. Sbor učinil od svého posledního vystoupení veliký posun, protože se jeho jednotliví členové nebáli zpívat nahlas.

Svá vystoupení jsem si moc užila a mám z nich v celku dobrý pocit. Nikdy jsem na jednom koncertě nezpívala tolik skladeb (sólově), takže to pro mě byla úplně nová zkušenost. Před koncertem jsem byla trochu nervózní, ale jak jsem vylezla na pódium a začala zpívat, nervozita byla pryč. Atmosféra na koncertě byla velice příjemná a diváci vypadali spokojeně. Celkově koncert považuji za velice zdařilý.

 Zsofie Moravcsíková

Ilustrativní obrázek příspěvku

Maturitní ples Waldorfského lycea 2017

Děkujeme třídě Jitky Ferencové a všem účinkujícím za překrásný maturitní ples nabitý představeními a milými překvapeními. Konal se 11. února 2017 v KD Domovina na Praze 7, Na Maninách 32.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Den poezie – žádný člověk není ostrov

V posledním listopadovém týdnu se na opatovském sídlišti začaly objevovat letáčky. Báseň na nich lákala k navštívení dne poezie v místní milé kavárně Mezi domy (a vybízela k vlastní tvorbě básní).

U letáků to chvíli zůstalo, ale v pondělí 28. 11. 2016, kdy se měl den poezie uskutečnit, jsme se  rozeběhli po škole s osobními pozvánkami pro jednotlivce. Každý student či učitel dostal (nebo později našel na oblečení) kolíček s krátkou básní a časem konání akce.

Před zahájením akce jsme museli doladit ještě poslední detaily-příprava pódia, docvičení zhudebněné poezie a vyvěšení autorských básní před kavárničkou.

V našich představách přišli hosté přesně ve dvě hodiny, my jsme je u dveří obdarovali vzkazem z láhve v podobě autorské básně a zpěvník s písněmi, které budeme zpívat.

A jak to vypadalo doopravdy?

Do kavárny jsme se dostali o mnoho později než jsme původně předpokládali. Tudíž se nám nacvičování protáhlo a hosté již přicházeli.

Z tohoto důvodu jsme roznášeli básně v lahvích po kavárně, což způsobilo všeobecný zmatek.

Zpěvníky zůstaly opuštěně ležet na stole.

Samotné vystoupení již probíhalo celkem plynule: někteří žáci recitovali básně a v mezičasech jsme zpívali zhudebněnou poezii od českých písničkářů.

Nakonec svou básnickou tvorbu měli možnost představit i hosté z publika. Atmosféra celé akce byla velice příjemná, za což můžeme děkovat také útulnému prostoru.

Ukázky studentských básní (PDF)

Ilustrativní obrázek příspěvku

Zpráva o projektu Flow – Promluv pohybem

Dne 12. září 2015 se 9 spolužáků (absolventů Waldorfského lycea) opět setkalo, abychom pod vedením naší bývalé učitelky eurytmie Barbory Forbakové a eurytmisty Daniela Müllera Goldegga zahájili roční eurytmický projekt Flow – Promluv pohybem. Eurytmie nás totiž již během studia uchvátila natolik, že jsme se rozhodli v ní pokračovat i nadále. Jako hlavní cíl projektu jsme si vytyčili vnést eurytmii více do světa a seznámit s ní širší okruh lidí. A mimoto jsme se také chtěli všestranně rozvíjet – vedle eurytmie jsme se věnovali také malování, sborovému zpěvu, biologii a společné četbě díla R. Steinera.

Během celého roku jsme pracovali na dvou jevištních programech. První nesl název Cestou popela a byl určen především pro dospělé a mládež. Šlo v něm o eurytmické ztvárnění klavírního tria Episodi e Canto Perpetuo od současného lotyšského skladatele Peterise Vaskse spolu s textem z pera jedné z účastnic projektu. Pro dětské publikum jsme nacvičili českou pohádku O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku od Boženy Němcové, na níž jsme pracovali již předchozí rok – tentokrát jsme ji však nastudovali v německém jazyce.

V červnu 2016 jsme pak s oběma programy vycestovali na dvoutýdenní turné po České republice, Slovensku a Německu. S programem Cestou popela jsme veřejně vystoupili celkem třikrát, a to v Praze, Bratislavě a v Berlíně. Všude jsme se setkali s neobvyklou návštěvností a s velmi vřelým přijetím nejen ze strany znalců eurytmie, ale i od diváků, kteří se s eurytmií setkali poprvé. Dále jsme pak program představili ve waldorfských školách v Praze, Ostravě, Berlíně, Göttingenu, Würzburgu a Heidelbergu. I tam nás studenti přijali vlídně a s otevřeností. S pohádkou jsme potěšili publikum v německých waldorfských školách, v Obci křesťanů v Berlíně či u mentálně a fyzicky postižených v Camphillu Alt-Schönow.

Moc nás těší, že se nám úspěšně podařilo naplnit to, co bylo na začátku naším vysněným a vzdáleným cílem – hodně jsme se díky tomu naučili! Mockrát děkujeme také všem, kteří nás nějakým způsobem podpořili a přišli se podívat na naše vystoupení!

Za skupinu Flow – Matěj Rybka

Ilustrativní obrázek příspěvku

1. setkání s absolventy 2016

V úterý 27. 9. 2016 proběhlo setkání s absolventy Waldorfského lycea. Stalo se tak u příležitosti desátého výročí školy. Nechyběl dort od Veroniky, připravili jsme také seznamy, kdo na škole učil v jakém ročníku, seznam absolventů, videa z plesů a cestovatelsko mapu. Po třídních resp. dvojtřídních schůzkách následoval koncert Denisy a Mikeše. Věříme, že novinky ve škole, které jsme nestihli zcela zprostředkovat přímo, najdete na našem webu. Děkujeme absolventům za účast, milé setkání a sdílení novinek. Rádi přidáme pár fotek od dalších fotografů.