Fotogalerie z akcí

Ilustrativní obrázek příspěvku

Adaptační kurs 2016

„Tantum ergo sacramentum“, středověký latinský hymnus se ozýval rozvalinami hradu Frýdštejn během adaptačního kurzu studentů prvního ročníku waldorfského lycea. První dny školy totiž studenti nestrávili v lavicích, ale v malebném prostředí Malé Skály na pomezí Českého ráje. Ubytování pod hradem Vranov, s výhledem na hrad Frýdštejn, s celodenním procházkou k hradu Zbirohy, pro vytrvalé i objížďka ke skalnímu hrádku Drábovna – to vše tvořilo kolorit výprav právě se poznávající družiny nových studentů. Túry, zpěv, táborák, sport, pozorování přírody, poezie, eurytmie, kreslení, koupání, brodění řeky – smyslem toho všeho bylo poznat se a vzájemně se na sebe naladit, a to i s pomocí a doprovodem místního maloskalského genia loci. Podařilo se – atmosféra byla dobrá, počasí přálo, mezi studenty to plynulo. Do školních lavic se vracíme nejen jako součet jednotlivců. Obohaceni o společnou zkušenost na nás teď čekají nové úkoly…

Peter Úll
třídní 1. ročníku

Ilustrativní obrázek příspěvku

Ekologické praktikum 2016

Studenti 2. ročníku se v rámci ekologického praktika věnovali poznávání městské krajiny. V týdnu od 20. do 24. června vyrazili na 6 lokalit v Praze (Malá Strana, Vinohrady, Karlín, Černý Most, Zbraslav, Kunratice) a do nedalekých Horoměřic, aby se zde věnovali terénnímu výzkumu. Zabývali se popisem místních krajin, vyhledáváním míst s nevyužitým potenciálem i charakteristikou městské zeleně a vodních ploch. Na základě vlastních pozorování, rozhovorů s místními obyvateli a následné objektivizace dat měřením v terénu či dohledáváním dostupných podkladů hodnotili kvalitu jednotlivých lokalit. V souladu se svými zjištěními poté zpracovávali projekt rozvoje vybraného nevyužitého místa. Mimo jiné vznikly podněty na vybudování legal graffiti parku na Černém Mostě či rekreačního lesoparku s karlínskou náplavkou na bývalém Rohanském ostrově. V závěru projektu se studenti zabývali pamětí krajiny a pokusili se umělecky uchopit místního genia loci.

 

Ilustrativní obrázek příspěvku

Třídní cesta do Řecka 2016

V květnu 2016 se Waldorfské lyceum s namixovanými studenty napříč všemi ročníky vydalo na dalekou, objevnou cestu na jih Evropy. Cesta započala ve čtvrtek 26. 5., kdy jsme vyrazili z Prahy do Ancony na trajekt, který nás dopravil až do Patrasu, odkud jsme naším autobusem a skvělými pány řidiči započali cestu po Řecku.

Na pevnině nás přivítal příjemný přímořský vzduch a skvostný pohled na horizont. První velký výlet na nás čekal v Delfách, které nás očarovali svou otevřeností jak přírody, tak místních Řeků. Dozvěděli jsme se, jak před mnoha lety probíhalo věštění od Pýthie. V Athénách jsme pohlédli na město z velkolepé Akropolis, která je symbolem a dominantou Athén, na níž leží slavný Parthenón. Pár z nás se vydalo i k níže položenému Hefaistově chrámu, který vyzařoval tajemno dávných řeckých bohů, a je zasvěcen bohu Hefaistovi a ochránkyni města, bohyni Athéně. Další stopkou na našem putování byl Epidauros, kde se nachází Asklépiova svatyně, která byla ve středověku největším samoléčebným centrem. Zachovaný amfiteátr se pyšní úžasnou akustikou, kterou jsme samozřejmě sami otestovali. V Mykénách, díky kterým proslul archeolog H. Schliemann, jsme prošli příznačnou Lví bránou do mykénské pevnosti, pod kterou leží šachtové hrobky, ve kterých jsme rovněž vyzkoušeli akustiku a prožili si tak niterný zážitek ze zpěvu. Posledním velkým městem, které jsme objevovali a odhalovali jeho krásu, je Starověká Olympie. Navštívili jsme olympijské archeologické muzeum, kterému dominují sochy Niké a sochy z Diova chrámu.

Cestu za objevením jsme prožili v příjemné atmosféře a ve zdraví se navrátili do našeho lycea na Opatově. Vytržení ze stereotypu nám umožnilo nejen vnímat to kolem, ale i to v nás.

Ilustrativní obrázek příspěvku

13. Forum eurytmie Witten–Annen

Začátkem května jsme vyrazili na cestu do Witten Annen, německého města nedaleko nizozemských hranic. Již tradičně se tu koná eurytmický festival Forum Eurythmie. Letošní druhý ročník se ho zúčastnil poprvé a spolu s ním tam jelo i mnoho studentů třetího a čtvrtého ročníku, také se přidali bývalí absolventi naší školy, kteří se eurytmii věnují velice profesionálně ve svém volném čase.

Po náročné cestě do tohoto krásného odlehlého místa jsme se těšili na klid a hlavně na spoustu inspirace ze všech uměleckých zážitků, co na nás čekaly. Festival probíhal v areálu Waldorfské základní školu a v nedalekém Institutu pro waldorfskou pedagogiku, kde jsme byli mimo jiné i ubytováni. Areál je plný zeleně, nechybí mu ani půvabné jezírko s potůčkem ve flow formě (voda stéká ve formách osmiček).

Byly to vskutku nabité dny. Každé dopoledne a odpoledne se konalo mnoho zajímavých a od sebe se lišících workshopů: mohli jsme eurytmizovat, meditovat, bubnovat, učit se latinské tance, či třeba vytvářet masky. Poté následovaly dva bloky představení.

Bylo vskutku ohromující, jak pestré jednotlivé programy byly. Přicházely z různých koutů Evropy, dokonce i z Brazílie, od různě zkušených a věkově odlišných skupin… Od našich vystoupení se očekává hodně, i letos všechny naše skupiny vzbudily velice pozitivní ohlas.

Jedna věc je to, co dostanete jako divák, avšak nic se nevyrovná tomu, když máte možnost vyzkoušet si obě pozice. Tím myslím někoho, kdo něco přijímá a zároveň něco vytvořil a odevzdává to. Eurytmie je skvělý prostředek k vyjádření skoro všeho nejen kolem nás a rozhodně stálo za to být ve Wittenu, už jen proto, abychom mohli vidět, jak s ní kdo dokáže pracovat.

 

Další fotografie jsou ve festivalovém albu.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Férová Letná 2016

V sobotu 14. května se Waldorfské lyceum jako jedna ze spolupořádajících organizací zapojila do 2. ročníku festivalu Férová Letná na podporu fairtradové a lokální produkce. Tým studentů naší školy nabízel návštěvníkům vlastní cukrářské a pekařské výtvory, vyrobené s použitím fairtradových surovin. Akce se konala v Letenských sadech. Férová Letná je součástí kampaně Pěstuj planetu.

Za lyceum se akce ujali dobrovolníci z prvního ročníku.

Další foto: Pražský denník, Ekumenická akademie

Ilustrativní obrázek příspěvku

Koncert studentů 2. ročníku a Atelierschule Zürich

Koncert se uskutečnil 20. dubna 2016 v Chrámu u Salvátora (Salvátorská 1) v Praze. V tomto školním roce jsme navázali mezinárodní spolupráci s Atelierschule Zürich a společná vystoupení ve Švýcarsku.