Jak jsem byl spokojený rodič

Článek Tomáše Feřteka, publikovaný na jeho blogu při časopisu Respekt. Autor je novinář, dramaturg a scenárista, spolupracovník neziskové organizace EDUin. Jeho dcera studuje na lyceu od roku 2010.

Dostupné online na fertek.blog.respekt.ihned.cz | PDF archiv