Jaký má smysl maturovat z eurytmie?

Úvaha Tomáše Feřteka o maturitě z eurytmie na serveru časopisu Respekt ze dne 29. 5. 2014.

Dostupné online na respekt.ihned.cz | PDF archiv