Koncert bel canta

V rámci umělecké části své ročníkové práce jsem uspořádala koncert, na kterém jsem vystupovala se skladbami od českých skladatelů 20. stol. a s belcantovými skladbami z období baroka až po romantismus. Kromě mě na koncertě vystupovala sólově Alica  Priehradníková a Matylda Topinková, programu se v kvartetu také zúčastnil Jakub Koledzai a Matyáš Polák. Protože jsem věděla, že sama nedokáži uzpívat celovečerní koncert, požádala jsem své spolužáky, kteří zpívají ve sboru Collegium musica, aby na mém koncertě také vystoupili. Součástí programu mělo být i vystoupení pěveckého tria, které spolu se mnou tvoří další 2 žákyně Magdy Bělohlávkové.

Ve středu 22. 2. 2017 v pět hodin začala zkouška v kostele sv. Vavřince. V sedm hodin přišli první diváci a v půl osmé byl sál téměř plný. Koncert jsem uvedla malým proslovem a s lítostí jsem musela oznámit, že pěvecké trio nevystoupí, protože jedna členka onemocněla.

Po proslovu začal samotný koncert. Matyldě Topinkové a Alici Priehradníkové se jejich sólová vystoupení podařila moc krásně a svou nervozitu dokázaly dobře zakrýt. Při vystoupení s kvartetem byli všichni nervóznější, a proto bylo během jejich vystoupení více míst, kde si nebyli jistí intonací.

Collegium musica zazpívalo obzvlášť pěkně Missa Brevis od Zdeňka Lukáše. Sbor učinil od svého posledního vystoupení veliký posun, protože se jeho jednotliví členové nebáli zpívat nahlas.

Svá vystoupení jsem si moc užila a mám z nich v celku dobrý pocit. Nikdy jsem na jednom koncertě nezpívala tolik skladeb (sólově), takže to pro mě byla úplně nová zkušenost. Před koncertem jsem byla trochu nervózní, ale jak jsem vylezla na pódium a začala zpívat, nervozita byla pryč. Atmosféra na koncertě byla velice příjemná a diváci vypadali spokojeně. Celkově koncert považuji za velice zdařilý.

 Zsofie Moravcsíková