Koncert II. ročníku ve spolupráci s Atelierschule Zürich

Vážení přátelé,

stalo se již tradicí, že na jaře pořádá II. ročník Waldorfského lycea v Praze koncert v Kostele U Salvátora (Salvátorská 1). V letošním roce jsme ve spolupráci s Atelierschule Zürich (https://www.atelierschule.ch) přichystali vpravdě mimořádný program, který předvedeme ve středu 17. dubna 2019 od 19:00.

Requiem d-moll (KV 626) komponoval W. A. Mozart na konci svého života, společně s korunovační operou La Clemenza di Tito, Kouzelnou flétnou a Koncertem pro lesní roh d-dur. Celou skladbu nestihl před svou smrtí dokončit a její podstatná část byla orchestrována a dokomponována jeho žákem F. X. Süssmayrem. Právě díky Süssmayrovi se Requiem stalo velmi často provozovanou Mozartovou chrámovou skladbou, a to jak koncertně, tak při bohoslužbách. Přestože se již v 1. pol. 19. století začaly objevovat pochybnosti o “kvalitě” Süssmayrova dokončení, je tato verze Mozartova Requiem dodnes nejhranější.

Na našem koncertě zazní Mozartovo Requiem v revizi Franze Bayera, který se zabýval především otázkou orchestrace díla. „Můžeme si být jisti, že postupně dosahujeme bližšího a vědomějšího chápání mozartovského ducha (…) a to je snad dostatečné odůvodnění pro nové instrumentální odění,” napsal Bayer v jedné z doprovodných publikací a řada hudebních teoretiků mu dala zapravdu. Přijďte a nechte na sebe zapůsobit tuto unikátní skladbu geniálního skladatele.

V rámci večera dále zazní:

Arvo Pärt: Magnificat (1989)
Antonio Vivaldi: Magnificat g moll
Franz Liszt: Pater Noster (z oratoria Christus)
Francis Poulenc: Salve Regina

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na společný hudební zážitek.

Tsira Jirout & Ondřej Ševčík