Konference “Lidskost ve světě médií”

Výzvy výchovy v digitálním věku

Srdečně Vás zveme k poslechu přednášek a k panelové diskusi na aktuální pedagogické téma: Škola v digitálním věku. Rozhodující otázkou tohoto pedagogického impulsu je:
„Jak se člověk stane kompetentním ve vztahu k médiím?“

Termín: 10. května 2018
Místo konání: Modrá posluchárna FF UK, Celetná ul. 20, 110 00 Praha 1

Přednášející:

 • Clara Aerts (Belgie)
  „Rané dětství jako lidský kompas pro digitální věk“
 • Douglas Gerwin, Ph.D. (USA)
  „Úzkost jako tsunami duše: chceš-li se zachránit před utonutím, hledej vyšší podstatu.“
 • Dr. Ing. Richard Landl (Německo)
  „Vyvíjející se člověk a nové kvality vzdělávání pro neznámou budoucnost“
 • PhDr. Václav Mertin (ČR)
  Výchovné přístupy ve 21. století
 • Prof. PhDr. Tomáš Zdražil (Německo)
  „Vzdělávání v digitálním světě z pohledu waldorfské pedagogiky“

Moderuje: Bob Kartous (EDUin)

Program konference:
10:00 Akreditace
11:00 Zahájení a příspěvky přednášejících
13:15 Přestávka s občerstvením
14:15 Panelová diskuse
16:00 Zakončení konference

Přihláška:
Na konferenci je nutné se elektronicky registrovat do 7. května 2018 na Google Forms.

Kontakt:
konference2018wskola.cz