Jméno Vyučuje Email
Veronika Čechová korepetice k eurytmii cechovawaldorfska.cz
Matouš Černý český jazyk m.cernywlyceum.cz
Radovan Daniel matematika, ekonomie, statistika, podnikatelský projekt r.danielwlyceum.cz
Tadeáš Dufek angličtina, zeměpis t.dufekwlyceum.cz
Jitka Ferencová český jazyk, komunikace j.ferencovawlyceum.cz
Barbora Forbaková eurytmie b.forbakovawlyceum.cz
Filip Gundlach výtvarná výchova, dějiny umění f.gundlachwlyceum.cz
Milan Horák informatika, základy společenských věd m.horakwlyceum.cz
Petra Chotěborská němčina, knihvazačství p.choteborskawlyceum.cz
Petr Jirout matematika, fyzika, zeměměřictví p.jiroutwlyceum.cz
Tsira Jirout hudební výchova, sbor t.jiroutwlyceum.cz
Lenka Kapsová angličtina l.kapsovawlyceum.cz
Jiří Procházka informatika j.prochazkawlyceum.cz
Zdeněk Rom tělesná výchova z.romwlyceum.cz
Ivan Smolka práce se dřevem i.smolkawlyceum.cz
Táňa Smolková pedagogika t.smolkovawlyceum.cz
Ondřej Ševčík chemie, biologie o.sevcikwlyceum.cz
Dana Špičková speciální pedagogika d.spickovawlyceum.cz
Jaroslava Úllová eurytmie j.ullovawlyceum.cz
Peter Úll dějepis, ekonomie, politologie, právo p.ullwlyceum.cz
Michaela Vaňková němčina m.vankovawlyceum.cz
Veronika Žižková sociální práce v.zizkovawlyceum.cz

Telefonní číslo je společné (ústředna). Pro dohodu termínu konzultace se prosím podívejte na konzultační hodiny. Přehled kontaktů podle předmětů v ročnících najdete v sekci předměty.

Třídní učitelé

1. ročník Filip Gundlach, Petra Chotěborská f.gundlachwlyceum.cz, p.choteborskawlyceum.cz
2. ročník Jitka Ferencová, Petr Jirout p.jiroutwlyceum.cz, j.ferencovawlyceum.cz
3. ročník Radovan Daniel r.danielwlyceum.cz
4. ročník Barbora Forbaková, Ondřej Ševčík b.forbakovawlyceum.cz, o.sevcikwlyceum.cz

Poradenství

výchovný poradce a poradce pro volbu povolání

Petra Chotěborská

Barbora Forbaková

p.choteborskawlyceum.cz

b.forbakovawlyceum.cz

školní metodik prevence rizikového chování

Ondřej Ševčík o.sevcikwlyceum.cz