Jméno Vyučuje Email
Veronika Čechová korepetice k eurytmii cechovawaldorfska.cz
Matouš Černý český jazyk m.cernywlyceum.cz
Radovan Daniel matematika, logika, ekonomie, podnikatelský projekt r.danielwlyceum.cz
Eva Drgoňová výtvarná výchova, dějiny umění e.drgonovawlyceum.cz
Tadeáš Dufek angličtina, zeměpis t.dufekwlyceum.cz
Pavla Dvořáková hudební výchova, sbor p.dvorakovawlyceum.cz
Jitka Ferencová český jazyk, komunikace j.ferencovawlyceum.cz
Aneta Fodorová psychologie a.fodorovawlyceum.cz
Barbora Forbaková eurytmie b.forbakovawlyceum.cz
Filip Gundlach angličtina f.gundlachwlyceum.cz
Milan Horák informatika, základy společenských věd m.horakwlyceum.cz
Petra Chotěborská němčina, knihvazačství p.choteborskawlyceum.cz
Petr Jirout matematika, fyzika, zeměměřictví p.jiroutwlyceum.cz
Tsira Jirout hudební výchova, sbor t.jiroutwlyceum.cz
Marie Králová německý jazyk m.kralovawlyceum.cz
Dora Krátká výtvarná výchova d.kratkawlyceum.cz
Blanka Myšková výtvarná výchova b.myskovawlyceum.cz
Jiří Procházka informatika j.prochazkawlyceum.cz
Zdeněk Rom tělesná výchova z.romwlyceum.cz
Ivan Smolka práce se dřevem i.smolkawlyceum.cz
Táňa Smolková pedagogika t.smolkovawlyceum.cz
Ondřej Ševčík chemie, biologie o.sevcikwlyceum.cz
Dana Špičková speciální pedagogika d.spickovawlyceum.cz
Peter Úll dějepis, ekonomie, politologie, právo p.ullwlyceum.cz
Veronika Žižková sociální práce v.zizkovawlyceum.cz

Telefonní číslo je společné (ústředna). Pro dohodu termínu konzultace se prosím podívejte na konzultační hodiny. Přehled kontaktů podle předmětů v ročnících najdete v sekci předměty.

Třídní učitelé

1. ročník Barbora Forbaková, Ondřej Ševčík b.forbakovawlyceum.cz, o.sevcikwlyceum.cz
2. ročník Peter Úll p.ullwlyceum.cz
3. ročník Tadeáš Dufek t.dufekwlyceum.cz
4. ročník Filip Gundlach f.gundlachwlyceum.cz

Poradenství

výchovný poradce a poradce pro volbu povolání

Petra Chotěborská

Barbora Forbaková

 

b.forbakovawlyceum.cz

školní metodik prevence rizikového chování

Ondřej Ševčík o.sevcikwlyceum.cz