Naši studenti nadprůměrní v testech čtenářské gramotnosti

V březnu tohoto roku se náš druhý a třetí ročník zúčastnil celorepublikového testování čtenářské gramotnosti s názvem PRO23. Akce se zúčastnilo celkem 794 tříd ze 159 škol. Obě dvě třídy Waldorfského lycea dosáhly výrazně nadprůměrných výsledků; měly znatelně lepší percentil úspěšnosti než naprostá většina středních odborných škol a obchodních akademií a než více jak polovina gymnázií. Oficiální grafy úspěšnosti najdete zde.