Fotografie školní budovy a zahrady

Sídlo školy

Střední škola – Waldorfské lyceum
Křejpského 1501/12
149 00 Praha 4

Identifikační údaje

IČ: 71219293
DIČ: CZ-71219293
IZO: 150078137
Red IZO: 650075684

Bankovní spojení: 2007400006/6000

Typ školy

Typ: veřejná (školné se neplatí)
Střední škola – Waldorfské lyceum je příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem je Hlavní město Praha.

Studijní obor

78-42-M/06 Kombinované lyceum

Specializace

  • Humanitní – profilujícími předměty jsou pedagogika, psychologie, sociální práce a komunikace
  • Přírodovědná – profilujícími předměty jsou matematika, biologie, chemie a fyzika

Studium

Denní čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou

Aktuální počet žáků

120

Přijímací řízení

Pověřenec na ochranu osobních údajů

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.
e-mail: gdpr[at]skacelik.cz

Stravování

V jídelně gymnázia Opatov.
Jídelní lístek | Kontakty a informace | Aktuality

Dostupnost

MHD – Metro Opatov (trasa C) nebo autobusová zastávka Ke Kateřinkám.
Parkování zdarma před školou.
Do budovy školy je zajištěn bezbariérový vstup.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dostupné v PDF dokumentu