Waldorfský způsob vzdělávání klade poměrně velké nároky jak na studenty, tak i na učitele. Zahrnuje řadu dalších prvků a aktivit pro dosažení účinné podpory celkového rozvoje studentů. Na ty obvyklý rozpočet školy nestačí. Na pokrytí těchto potřeb slouží tzv. Fond pro nadstandardní aktivity.

Více informací o fondu

Fond pro nadstandardní aktivity založila a obhospodařuje Asociace rodičů a přátel waldorfských škol ČR ve spolupráci se Školskou radou Waldorfského lycea. Prostředky vybrané do Fondu jsou poskytovány na krytí potřeb školy formou daru. O použití prostředků Fondu rozhodují dva zástupci rodičů a dva zástupci učitelů ve Školské radě.

Prostředky Fondu pomáhají v pokrytí následujících potřeb:

  • část materiálu, nářadí a pomůcek pro realizaci umělecko-řemeslných aktivit
  • odborní lektoři pro realizaci uměleckých projektů a výjezdních praktik
  • korepetice k eurytmii
  • příprava a realizace divadelních představení a dalších akcí
  • vedení pěveckých sborů v 1. a 2. ročníku
  • příspěvky pedagogům zohledňující náročnější přípravu vyučování, péči o studenty, rozsah realizovaných projektů a dalších akcí
  • příspěvek konzultantům ročníkových prací ve 3. ročníku a odborných maturitních prací ve 4. ročníku
  • příspěvky na výjezdy pro sociálně slabé žáky

Do Fondu pro nadstandardní aktivity přispívají zejména rodiče stávajících žáků, ale i někteří absolventi školy. Příspěvek je dobrovolný, pohybuje se od 200 do 1 500 Kč měsíčně. Obvyklá výše příspěvku je 1 000 Kč měsíčně.

 

Číslo účtu je 151771937/0300.

Věnované prostředky do Fondu (přesahující 1 000,-Kč za rok) lze odečíst od základu daně. Potvrzení o poskytnutí daru poskytne na vyžádání pan Drgoň, eugendrgon.cz, tel 604110269.