O krátké, ale intenzivní historii školy se nejlépe dozvíte z Výročních zpráv školy.

Výroční zprávy