O krátké, ale intenzivní historii školy se nejlépe dozvíte z Výročních zpráv školy.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/20 (PDF)

Všechny uvedené dokumenty jsou ve formátu PDF.