Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy dle příslušných paragrafů školského zákona o Školské radě.

Složení školské rady ve funkčním období od 23. 6. 2016

Jméno Zastupuje Kontakt
Petr Beneš rodiče
Petr Falátek rodiče
Tomáš Feřtek čestný člen
Petr Štěpánek zřizovatele
Petra Veselá zřizovatele
Eva Drgoňová pedagogický sbor
Ondřej Ševčík pedagogický sbor