Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy dle příslušných paragrafů školského zákona o Školské radě.

Složení Školské rady

Jméno Zastupuje Kontakt
Miroslav Hřebecký rodiče, předseda
David Pešek rodiče
Tomáš Feřtek čestný člen
Ondřej Krása zřizovatele
Matěj Šach zřizovatele
Radovan Daniel pedagogický sbor
Ondřej Ševčík pedagogický sbor, místopředseda