Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy dle příslušných paragrafů školského zákona o Školské radě.

Složení Školské rady

Jméno Zastupuje Kontakt
Miroslav Hřebecký rodiče, předseda mirek.hrebecky[at]eduin.cz
David Pešek rodiče david.pesek[at]vedome-ja.cz
Tomáš Feřtek čestný člen tfertek[at]gmail.com
Ondřej Krása zřizovatele ondrej.krasa[at]gmail.com
Matěj Šach zřizovatele sachmatt[at]centrum.cz
Radovan Daniel pedagogický sbor r.daniel[at]wlyceum.cz
Ondřej Ševčík pedagogický sbor, místopředseda o.sevcik[at]wlyceum.cz