Odevzdání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu můžete odevzdávat do 1. března (včetně) třemi obvyklými způsoby:

  • poštou (doporučeně)
  • datovou schránkou: vh39ttv
  • osobně v kanceláři školy – v pracovních hodinách po-st 7:00-15:00, čtvrtek 7:00- 18:00, pátek 7:00-14:00

Pro školní rok 2019/2020 bylo podáno 99 přihlášek ke studiu.

Nejčastější “nedostatky” při vyplňování přihlášek:

  • Termín školní přijímací zkoušky není termín jednotné zkoušky. Termín jednotné zkoušky je dán pořadím škol na vyplněné přihlášce. Termín školní zkoušky je 24. a 25. dubna 2019.  V ideálním případě nemusíte vyplňovat nic, pokud můžete oba termíny. Pouze v případě, že již víte, že se vám termín kryje např. s důležitým klavírním recitálem v ZUŠ, přijímacím pohovorem na druhou školu apod., tak toto pole vyplňte a my se pokusíme vám vyhovět.
  • Zkontrolujte si podpisy. Vyplněná přihláška obsahuje podpisy žáka i zákonného zástupce.
  • Přiložte kopie (nemusí být ověřené) slovního hodnocení za 8 a 9 ročník, pokud je součástí vysvědčení na vaší škole.