Pozvánka na prezentace ročníkových prací

plakat prezentaceSrdečně Vás zveme na slavnostní prezentaci ročníkových prací studentů 3. ročníku Waldorfského lycea v Praze,

v pátek 28. března 2014 od 15:00,
a v sobotu 29. března 2014 od 9:30.

Program proběhne v eurytmickém sále.

Cílem ročníkové práce je naučit se pracovat s literaturou a odbornými texty, dokázat shrnout fakta a nalézat souvislosti. Studenti si sami vybírají téma, které je zajímá a kterým by se chtěli podrobněji zabývat.

Časový harmonogram a témata najdete v letáčku.

Tato aktivita je finančně podpořena z prostředků projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)