Ilustrativní obrázek příspěvku

Prezentace ročníkových prací

Zveme Vás na prezentace ročníkových prací třetího ročníku, které proběhnou v pátek 1. 4. a v sobotu 2. 4. v eurytmickém sále naší školy. V pátek začíná program v 15 h a v sobotu v 8.50.

Smyslem ročníkové práce je, aby si studenti při jejím vytváření vyzkoušeli a procvičili své schopnosti se samostatně, smysluplně a do hloubky zabývat zvoleným tématem. Cílem také je, aby se naučili pracovat s primární i sekundární literaturou a s odbornými texty, aby dokázali shrnout jejich nejpodstatnější výpovědi a nalézat mezi nimi souvislosti. V návaznosti na to by se měli studenti pokusit nabídnout v závěru práce vlastní konstruktivní názory a návrhy.

Vyvrcholením celého procesu je právě veřejná ústní prezentace, na kterou Vás tímto zveme.

Pátek 1. 4. 2016

15:00 Slavnostní zahájení

15:10 Magdaléna Houžvičková
Permakultura v praxi

15:30 Kristýna Krejná
Turecká angorská kočka

15:50 Tereza Šindlerová
Činění ovčích kůží

16:10 Santoš Rajpoot
Ájur jóga

16:30 Přestávka

16:45 Marie Wamberová
Jackson Pollock

17:05 Julie Kretinina
Překladatelství jako umění

17:25 Mariana Drewsová
Mandala

17:45 Přestávka

18:00 Matěj Starý
Ekologický aktivismus a anarchismus

18:20 Richard Wisinger
Island – od vzniku k přírodním krásám současnosti

18:40 Ámos Cháb
Poselství Kogi

Sobota 2. 4. 2016

8:50 Zahájení

9:00 Kateřina Bártová
Rakovina prsu

9:20 Adéla Štruncová
Nonverbální komunikace

9:40 Matěj Votoček
Dětští vojáci aneb vyrůstání se zbraní v ruce

10:00 Kristýna Mokrenová
Nikola Tesla

10:20 Přestávka

10:40 Anna Vojtková
Černé madony

11:00 Alžběta Falátková Ženská hrdinka Charlotte Bronteövá

11:20 Allia Federman
Prostituce

11:40 Obědová pauza

12:40 Jiří Fronc Václavské náměstí v proměnách času

13:00 Václav Cezner
Statika ve stavebnictví

13:20 Barbora Janečková
Jak stavět sen

13:40 Matěj Kocev
Týpí – obydlí prérijních
Indiánů

14:00 Přestávka

14:15 Ester Štrosová
Žít až do konce

14:35 Antonín Šolc
Kytara