Podnikatelské projekty maturantů Waldorfského lycea

Zveme vás na prezentace podnikatelských plánů studentů, které proběhnou ve středu 10. 12.2014 od 10.10 hod do 11.40 hod na Waldorfském lyceu v Praze. Prezentace jsou finálním výstupem projektového týdne, jehož cílem bylo co nejpraktičtějším způsobem seznámit studenty s pojmy a procesy podnikové ekonomiky. Výsledkem jsou zcela konkrétní a realizovatelné podnikatelské záměry, z nichž dva budou v příštím roce s velkou pravděpodobností uskutečněny.