Po ukončení studia naší školy odchází převážná většina našich absolventů studovat na nejrůznější typy vysokých škol. Spektrum těchto vysokých škol je velmi široké (např. architektura, strojní, stavební či přírodovědecká fakulty, učitelství, ekonomika, ekologie, medicína, farmacie, práva), nedá se říci, že by nějaký typ VŠ převažoval.

Někteří z našich absolventů jdou také pracovat, někteří odjíždějí na zkušenou do zahraničí a na vysoké školy nastupují později.

Jsme velmi mladá škola, naši první maturanti opustili školu v roce 2010. Nemáme tedy ještě k dispozici statistiky, jak si naši absolventi vedou v životě. Zde se můžeme zatím podívat jen na zahraniční průzkumy, kde je nezaměstnanost absolventů středních waldorfských škol zhruba třetinová až čtvrtinová oproti průměru.

V českých podmínkách můžeme zatím použít pouze statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí a Národního ústavu pro vzdělávání, které sledují nezaměstnanost absolventů v prvním roce po ukončení střední školy. A zde je situace u našich absolventů vynikající.

Např. v roce 2014 byla nezaměstnanost čerstvých absolventů waldorfských lyceí 1,7%. U absolventů obdobných typů škol (lycea) to bylo 7,7%, u středních odborných škol 11,6% a u absolventů gymnazií 4,4% (viz tabulka).

škola adresa v evidenci ÚP % nezaměstnanosti
SOŠ waldorfská Klicperova 504, Ostrava 1 1,7%
SŠ – Waldorfské lyceum Křejpského 1501, Praha 4 0
ZŠ a SŠ waldorfská Tyršova 485, Semily 0
CELKEM obor Kombinované (Waldorfské) lyceum 1
Obory obecně odborné přípravy (lycea) 7,7%
Úplné střední odborné vzděl s maturitou – obory kategorie M 11,6%
Gymnazia 4,4%

Zdroje:

  • nezaměstnanost v oboru Kombinované lyceum: web MPSV
  • nezaměstnanost M a skupiny oborů: web NÚV


Relevantní příspěvky