Prezentace školy v rámci veletrhu Schola Pragensis

Veletrh je určen zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium.

Letošní ročník bude zahájen ve čtvrtek, 26. 11. 2020 a bude mít on-line formu, sledujte proto tuto webovou stránku a  www.scholapragensis.cz.

Mobilní aplikace ke stažení:


Dny otevřených dveří

Od 8.00 hod účast ve vyučování + informační schůzka, od 17.00 jen informační schůzka

Letošní dny otevřených dveří budou podmíněny přítomností našich studentů v prezenčním vyučování. Kdo z veřejnosti má zájem se zúčastnit, je potřeba se předem nahlásit paní hospodářce (). Počet míst je výrazně omezen. V případě dálkového vzdělávání v době DOD je možné, že bude pouze informační schůzka, bude-li to v tu dobu epidemiologicky umožněno.

středa, 9. prosince 2020 (termín zrušen)
středa, 13. ledna 2021
středa, 17. února 2021

  • od 8.00 do 9.50 se můžete zúčastnit epochového vyučování, přijďte prosím včas před začátkem vyučování
  • v 10 hodin následuje informační schůzka, na níž se dozvíte vše o studiu na naší škole a o přijímacím řízení
  • můžete navštívit další vyučování, seznámit se žáky a učiteli, prohlédnout si areál školy
  • v 17.00 se koná druhá informační schůzka pro ty, kteří nestihli tu dopolední