Tvorba časopisu je jedním z mezipředmětových projektů ve 2. ročníku, ve kterém se prolíná obsah výuky Informatiky (počítačová grafika) a Českého jazyka (publicistický styl). Studenti pracují v cca čtyřčlenných redakcích, každá si vytvoří svůj časopis. Členové redakce si rozdělí různé role, zpravidla šéfredaktor, redaktor, grafik, fotograf, korektor.

V informatice projekt rozvíjí kompetence práce s rastrovou a vektorovou grafikou, písmem, sazbou, typografií a kompozicí, grafickými formáty vč. jejich konverze, skenování a trasování rastrů.

Ve slohu se žáci seznamují s útvary publicistického stylu a jeho jazykovými prostředky. I zde žáci rozvíjejí úsudek, zvláště při analýze publicistických útvarů různých stylových vrstev (např. srovnávání zpráv ze seriózních tiskovin a z bulvárních tiskovin, sledování jazykových a pragmalingvistických prostředků reklamy, ad.).

Vazájemná spolupráce a komunikace celý proces dynamizuje. Daří se členům tým splnit co si předsevzali?  Probíhá nějaká korekce? Může se jeden spolehnout na druhého? Proč se něco nepovedlo? Co když to tak úplně naplánovat nejde a práce se protáhne? Mám nějakou zálohu svého souboru? Jak se připravit na rozhovor a na co se ptát? Podaří se časopis dokončit a vytisknout?

Několik vybraných reflexí studentů:

  • Naučila jsem se více komunikovat s ostatními a vést je. Také samozřejmě pracovat s počítačovými programy, které jsme používali.
  • Opravdu mám radost, že jsem s Photoshopem naučil a je i legrace s tím pracovat.
  • Posunul jsem se o úroveň výše v práci s Inkscape a naučil jsem se pracovat ve Scribusu.
  • Rozhodně se více orientuji v nejrůznějších programech, s kterými jsme pracovali. Celkově jsem si s PC daleko jistější.
  • Odnáším si pocit, že dokážu zase něco nového a něco, co jsem si myslela, že nebudu nikdy schopna udělat.
  • Že udělat hezký čistý časopis není vůbec tak jednoduché jak to vypadá.
  • Naučila jsem se tolerovat lidi s naprosto odlišným názorem.

Později ve 3. ročníku texty využíváme také pro studentský online magazín.

Ukázky časopisů (PDF)