V rámci předmětu Chemie ve 2.ročníku studenti připravují Konferenci mladých vědců Waldorfského lycea. Dvoučlené skupinky si vyberou téma, které je zajímá, teoreticky jej zpracují a pak veřejně prezentují ústně a obrazově v den konání samotné konference.

Na ukázky programu a jeden z úvodních projevů se můžete podívat zde: