Sborníky tématických studentských prací

Jedním z mezipředmětových projektů pro vytváření schopností práce s textem a informacemi v 1.ročníku je psaní povídek na zadané téma.

Např. ve školním roce 2012/13 byly tématem „Historické příběhy z antického Řecka a Říma“ (spolupráce učitelů češtiny, informatiky a dějepisu). Práce probíhala několikastupňově: studenti si vybrali období či událost, která je zaujala z dějin antického Řecka či Říma a do tohoto pozadí měli vsadit děj jimi vymyšlené povídky. Pro dané téma měli nastudovat dostatek odborné literatury a nejprve odevzdat přípravný soubor s popisem prostředí i podrobným popisem literatury. Po připomínkování učiteli dodali studenti následně kompletní soubor včetně povídky. Výsledná díla jsou shromážděna ve sborníku zde:

Historické příběhy z antického Řecka a Říma

Ve školním roce 2013/14 bylo vyhlášeno téma „Jak se žilo v „dávnověku“ – oním dávnověkem je myšlena doba před narozením studentů, tedy doba mládí jejich rodičů. Studenti si vybrali oblast, která je zajímá (zdravotnictví, komunikační prostředky, masmédia, rodina, jídlo, oblečení atd..) a na toto vedli rozhovory vždy minimálně se třemi pamětníky. Odevzdání přípravných souborů s přepsanými rozhovory proběhlo elektronickou formou, po schválení a připomínkách učitelů vytvořili studenti konečný text, který musel splňovat odborné (dějepis), jazykové (čeština) i formální (informatika). Výsledný sborník si můžete prohlédnout zde:

Jak se žilo v dávnověku

Almanach básní 1. ročníku 2010/2011

V rámci epochy poetiky studenti vytvořili ilustrovaný almanach básní, který si můžete prohlédnout zde.

Poetický almanach 1. ročníku 2007/2008

Studenti 1. ročníku vytvářeli v epoše poetiky almanach básní. Sbírku básní si můžete stáhnout zde.