Den otevřených dveří

Ve středu 21. 2. 2018 se koná Den otevřených dveří.

Od 8.00 do 9.50 se můžete zúčastnit epochového vyučování (přiďte prosím před začátkem vyučování).

V 10 hodin následuje informační schůzka, na níž se dozvíte vše o studiu na naší škole a o přijímacím řízení.

Poté můžete navštívit další vyučování, seznámit se žáky a učiteli, prohlédnout si areál školy.

V 17.00 se koná druhá informační schůzka pro ty, kteří nestihli tu dopolední.

Tanec a strach

Před prezentacemi ročníkových 3. ročníku prací Vás ještě zveme na související výstavu fotografií a taneční vystoupení, které vznikly na základě ročníkových prací. Vernisáž výstavy proběhne 14. února 2018 od 17 hodin ve Skatuském institutu, Staroměstské náměstí 1/4. Taneční vystoupení bude na konci výstavy, přibližně okolo 18.15.

Prezentace ročníkových prací

Zveme Vás na prezentace ročníkových prací studentů 3. ročníku. Můžete se těšit na rozmanitá témata zpracovaná teotericky, prakticky a umělecky.

pátek 16. února od 15.00
sobota 17. února od 9.10
v eurytmickém sále

Časový harmonogram v pozvánce (PDF)

Cílem ročníkové práce je naučit se pracovat s literaturou a odbornými texty, dokázat shrnout fakta a nalézat mezi nimi souvislosti. Studenti si sami vybírají téma, které je zajímá a kterým by se chtěli podrobněji zabývat. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části získají studenti do vybraného tématu vhled s pomocí odborné literatury a dalších zdrojů. V praktické části pak téma samostatně zpracovávají, například výzkumem. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Ročníková práce je přípravou pro psaní odborných prací, ať už odborné maturitní práce ve 4. ročníku, nebo absolventských prací na univerzitě. Studentům pomáhá i uvědomit si, zda by se daným tématem chtěli zabývat i v budoucnosti.

Limonádový Joe

Divadelní soubor studentů Waldorfského lycea napříč ročníky Vás zve na westernovou komedii Limonádový Joe do divadla Na prádle v pátek 23. 2. 2018 od 17.00 a druhé od 19.30.

Ples Waldorfského lycea 2018

Srdečně Vás zveme na ples maturitního ročníku Waldorfského lycea 2018, 24. února od 19.00 do 0.30., opět v Kulturním domě Domovina, Na Maninách 1525/32a, Praha 7. Lístky si již můžete zakoupit v kanceláři školy nebo ve třídě čtvrtého ročníku. Rovněž je možné oslovit kteréhokoli z maturantů. Další možností je závazná rezervace na e-mailu Cena vstupenky je 250Kč v předprodeji, na místě 300Kč. Program zatím připravujeme, ale určitě se můžete těšit na skvělou taneční hudbu a samotný tanec, předtančení všech ročníků, šerpování a v neposlední řadě tombolu!

Plakát ples 2018
Událost na FB

Těšíme se na Vás!
Žáci 4. ročníku

Promítání filmu SMÍCH

V neděli 28. ledna 2018 ve 20:00 v kině Ponrepo se uskuteční promítání dokumentárního filmu o smíchu, který vytvořila studentka třetího ročníku Agáta Jasmína Topinková v rámci své ročníkové práce. Film pohlíží na smích z různých hledisek a snaží se nalézt spojitost i s dalšími pocity jako je např. radost či štěstí.