Ilustrativní obrázek příspěvku

Klimastáže

Dva ze čtyř přihlášených týmů studentů a studentek našeho lycea byly pozvány k účasti v novém projektu #KlimaStáže, který organizuje Agentura Koniklec Vyzkouší si tak roli profesionálů v ochraně klimatu, životního prostředí, klimatické politice, územním rozvoji i vědeckých oborech.

V úterý 23. května, proběhlo úvodní setkání studenských týmů. „Navštívili jsme budovu DRNu na Národní třídě. Našimi průvodci se stali architekt Stanislav Fiala, který celou budovu navrhl, a zahradní architekt, jehož firma střešní zahradu realizovala,” zmiňují sourozenci Počtovi.

„Bylo hezké sledovat, jak se názory obou protagonistů scházely. Jsou připravené i další záměry podobné DRNu, jejich realizaci však podle architekta Fialy brání byrokratický systém,” dodávají.

Další ze studetek zapojených do projektu, Vanda Jindáčková, si pochvaluje, že oba architekti byli nejen zapálení pro věc, kterou dělají, ale i otevření všetečným dotazům. Vyváženost informací o zelených střechách i jejich údržbě oceňuje také její spolužačka Anna Stupková.

„Projekt považujeme za velmi užitečný a těšíme se na podzimní prezentaci výstupů. Pro studentské týmy představuje unikátní možnost nahlédnout komplexitu celého tématu, o což dlouhodobě usilujeme např. prostřednictvím ekologického praktika” shrnuje Ondřej Ševčík, koordinátor EVVO.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Pozvánka na eurytmické představení

Milí přátelé, milí rodiče!

 

Žáci z Waldorfského lycea v Praze i letos pracovali na utváření eurytmického programu, který by rádi ukázali také vám.

Vystoupení můžete zhlédnout v pátek 12. 5. 2023 od 18.00 ve velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1.

 

Druhý ročník ukáže dvě autorské básně a skladbu pro klavírní trio od A. Dvořáka z cyklu Dumky, žáci třetího ročníku předvedou skladbu Potopená katedrála od C. Debussyho a ukázky práce na svých sólech. Těšit se můžete také na eurytmii ke skladbě od S. Rachmaninova pro klavír a violoncello Sonáta g moll v podání čtvťáků, jakož i na jejich maturitní sóla.

 

Vstupenky si můžete koupit před vystoupením anebo online přes web MK:

 

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24306-eurytmicke-vystoupeni-zaku-ss-waldorfske-lyceum/

Ilustrativní obrázek příspěvku

KAMPAK – školní časopis 2. ročníku

Milí vyučující, rodiče, studenti a přátelé naší školy,

rádi bychom Vám představili nově vznikající mediální projekt 2. ročníku, jehož cílem je na vlastní kůži si vyzkoušet novinářskou práci v běžném redakčním týmu. Pod tímto odkazem najdete náš nově vznikající časopis KAMPAK.

Redakce složená ze studentů a studentek 2. ročníku vynakládá už několik měsíců velké úsilí na to, aby vám zprostředkovala zážitek v podobě kvalitního čtení. Již teď se na stránkách časopisu nachází množství zajímavých článků včetně průběžného sdílení vybraných aktualit z domova i ze světa.

Časopis je tematicky rozmanitý, můžete se dozvědět více z přírodovědných sfér i společenskovědných témat. A kam pak? Třeba za zábavou, uměním a kulturou či za zajímavými osobnostmi. Časopis bude také postupně nabízet články a příspěvky ze života v naší škole. Jeho četba Vás jistě nejen obohatí o nové vědomosti, ale též Vám přiblíží myšlenky a tvorbu našich studentek a studentů.

 

Budeme rádi, když se podíváte na stránky našeho časopisu nebo v budoucnu vyhledáte jeho chystanou tištěnou verzi.

 

Příjemné čtení přeje

druhácká

redakce časopisu KAMPAK

Ilustrativní obrázek příspěvku

Umělecký týden 2023

Na přelomu února a března se druháci plně ponořili do eurytmické tvorby. Každý den po epoše si nazuli cvičky a pilně pracovali na svém programu: skladbě od Antonína Dvořáka pro klavírní trio a dvou autorských textech. Program nám rostl před očima a den po dni jsme mohli pozorovat, jak pozvolna nabývá podoby. Našimi hosty byly mladé lektorky Franziska Pressler a Aylin Bayboga, které nám pomáhaly na textové části programu.

Pokud byste rádi zhlédli naše hotová dílka, přijďte 12. 5. 2023 v 18.00 do velkého sálu Městské knihovny na společné eurytmické vystoupení žáků druhého, třetího a čtvrtého ročníku – jste srdečně zváni!

Ilustrativní obrázek příspěvku

Maturitní ples 2023

Moje milovaná třído, tohle je pro vás.

Dne 18. 2. 2023 jsme se probudili do slunečného dne. Zdálo se mi to jako včera, co jsme poprvé překročili práh lycea jako malí prváčci a zvědavě po sobě pokukovali. Teď jsme se trmáceli s večerními róbami do KD Domovina na náš maturitní ples. Hned co jsme přijeli, měli jsme plné ruce práce. Tedy abych byla přesná, plné ozdob, hvězdiček a látek. Jelikož měl být náš ples ve stylu „noční oblohy“, pokusili jsme se do malého sálu přenést aspoň její střípek a myslím, že se nám to nakonec povedlo. K večeru šatna překypovala všelijakými šminkami, zkrášlovadly, roztrhanými silonkami a lidmi, kteří se horečnatě snažili převléct do správných šatů a nezapálit si vlasy kulmou.

Ani jsme se nenadáli a bylo to tu. Sál se naplnil všemi našimi příbuznými, nepříbuznými, známými a neznámými a pan ředitel zahájil ples krátkým proslovem. První taneční blok uvedli naši skvělí moderátoři Julie Holubcová a Matouš Mach, již nás pak provázeli celým večerem. Parket se zaplnil velmi rychle všemi věkovými kategoriemi a postupně i ty nejostýchavější rozpohybovala kapela PartyLeaders. Večer rozzářilo několik krásných předtančení. Prváci nám ukázali, jak se i z pomalého waltzu může vyvinout velký moshpit. Druhý ročník nás vzal do temného sídla hraběte Draculy a s třeťáky jsme se přesunuli do dob socialismu a následného kapitalismu. Asi všem nám spadla brada, když na parket vlítli rodiče v hiphopovém oblečení s renovací našeho rapu z jednoho školního výjezdu do skal. Na to se nedá snad říct nic jiného než: „Lyceeeuuuum, to je ta škola, kde chceš svý dítě vidět! JO!“ Ještě jsme se ani nevzpamatovali z údivu a už před námi skotačili učitelé v rytmu swingu. Nejednomu maturantovi zrudla líčka, když nás pak vytáhli z publika a zapojili do dění na parketu.

Ano, i v tomhle nabitém programu se našel čas na naše šerpování. Po skupinách jsme si, doprovázeni bujarým potleskem a všelijakými hudebními žánry, došli pro šerpu. Následoval přípitek, při kterém jsme se stihli úspěšně polít a pak jsme tasili plachtu. Díky bohu za to, že máme všechny zuby i oči pohromadě, protože drobné lítaly opravdu všude. Jediné podpatky, které po parketách ještě dostatečně neklapaly, byly ty naše, tudíž byl čas na velkolepé půlnoční překvapení.

Sál trochu potemněl a zazněla všem dobře známá znělka z pořadu Star Dance, aneb když učitelé Waldorfského lycea tančí. Interpretování jednotlivých členů kolegia jsme si užili a doufáme, že oni taky. Nemohu opomenout společnou závěrečnou choreografii, která měla sloužit jako velké díky našim třídním. Na konci neukápla slza jen porotě, ale i mnohým z nás. No a pak už byla půlnoc a nás čekal velkolepý flám.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomhle jedinečném zážitku podíleli a udělali ho tak speciálním. Říká se, že hvězdy září v září, ale my jsme začali už v únoru a v květnu tomu nebude jinak.

 

Rozálie Veselovská

studentka 4. ročníku