Ilustrativní obrázek příspěvku

Odevzdání přihlášek ke studiu

Všeobecné informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na našich stránkách. 

Přihlášky ke studiu můžete odevzdávat do úterý 1. března (včetně) třemi obvyklými způsoby:

  • poštou (doporučeně)
  • datovou schránkou: vh39ttv (pozor – přihláška v příloze musí být elektronicky zkonvertovaná!)
  • osobně v kanceláři školy ve všedních dnech mezi 7-14 hod., ve čtvrtek do 17 hod.

Na školní rok 2022/2023 bylo přijato 142 přihlášek ke studiu.

Nejčastější dotazy při vyplňování přihlášek:

  • Termín školní přijímací zkoušky je 20. a 21. dubna 2022. V ideálním případě nemusíte vyplňovat nic, pokud můžete oba termíny. Pouze v případě, že již víte, že se vám jeden ze dnů kryje např. s důležitým klavírním recitálem v ZUŠ, přijímacím pohovorem na druhou školu a pod., tak toto pole vyplňte a my se pokusíme vám vyhovět.
  • Zkontrolujte si podpisy. Vyplněná přihláška obsahuje podpisy žáka i zákonného zástupce.
  • Zkontrolujte si kontakty na sebe, hlavně mailové adresy, piště čitelně.
  • Přiložte kopie (nemusí být ověřené) slovního hodnocení za 8. a 9. ročník, pokud je součástí vysvědčení na vaší škole.
  • Přikládám Vzor vyplněné přihlášky na střední školu k vašemu případnému nahlédnutí.

 

 

Ilustrativní obrázek příspěvku

Kriminalistický workshop

Srdečně zvu všechny nadšence kriminalistiky, studenty, učitele, absolventy a samozřejmě i veřejnost na kriminalistický workshop, který se bude konat 21. února 2022 ve Vršovicích v prostorách Neobyčejné klubovny, Norská 16, Praha 10. Začínat se bude v 16.30 hodin, ale kdo by nestíhal začátek, můžete přijít kdykoliv v průběhu. Konec je předpokládaný v 18.00 hodin. Všichni jste vítáni!

Ilustrativní obrázek příspěvku

Koncert studentů a absolventů Waldorfského lycea v Praze

Vážení přátelé,

po téměř dvou letech od poslední větší koncertní příležitosti vás srdečně zveme na koncert studentů a absolventů Waldorfského lycea v Praze, který se uskuteční 9. února 2022 od 19.00, a to tradičně v kostele U Salvátora (evangelická farnost, Salvátorská ulice 1045/1, 110 00 Praha 1).

Studenti třetího ročníku uzavřou své pěvecké a hudební působení na lyceu provedením Mše č. 2 G-dur od Franze Schuberta, a to za doprovodu smyčcového kvarteta ve složení Klára Petránková, Anežka Vrbovcová, Mayuri Vaculíková a Kryštof Hlavnička.

Těšit se také můžete na vokální soubor Collegium Antiqua, který se dal mimořádně dohromady při příležitosti letošních oslav 15. výroční lycea, a který se představí s náročnou a v našich krajích dosud málo provozovanou Missou Brevis Krzysztofa Pendereckého.

Prosíme o dodržování platných hygienických opatření během celé akce.

Leták v kvalitě pro tisk ke stažení (PDF)

Společně se studenty se těšíme na viděnou.

Ondřej Ševčík a Tsira Jirout

Ilustrativní obrázek příspěvku

Den otevřených dveří 16. 2. 2022

Ve středu 16. 2. 2022 se koná Den otevřených dveří.

Ráno od 8 do 10 hod se můžete zúčastnit tzv. hlavního vyučování – epochy. Tentokrát můžete navštívit epochu matematiky, kulturní epochu, ekonomii nebo chemii. Přijďte prosím včas, počet návštěvníků je omezen na 100 lidí. Žádné potvrzení o testování není potřeba, rodiče se mohou přijít podívat také. Po celou dobu návštěvy školy mějte prosím nasazený respirátor.

Od 10 do 11 hodin následuje informační schůzka, na níž se dozvíte vše o studiu na naší škole a o přijímacím řízení.

Potom můžete navštívit další vyučování.

Pro ty, kdo se nebudou moci zúčastnit dopoledního programu, se koná informační schůzka o studiu od 17 do 18 hodin.

Během dne otevřených dveří je také možné osobně odevzdat přihlášku ke studiu v kanceláři.

Ilustrativní obrázek příspěvku

článek v Pravém domácím časopise

Rozhovor Moniky Valentové se třeťačkami Rózou a Juditou vyšel v lednovém čísle Pravého domácího časopisu.

Pravý domácí časopis – rozhovor s Rózou s Juditou