Ilustrativní obrázek příspěvku

Adaptační kurz prvního ročníku 2021

Jako prvňáčci, klesající pod tíhou velkých školních tašek. Tak jsme si připadali, když jsme se po slavnostním zahájení školního roku a krátké prohlídce školy vydali s krosnami na zádech na metro.

Největší úlevou dne by se dalo nazvat to, že jsme po dvou přestupech na vlaky mohli batohy naložit paní učitelce Kapsové do auta a osmikilometrovou cestu do cílové destinace absolvovat bez zátěže. Někteří stateční se však svých krosen vzdát nechtěli a tak je i přes neustálé stoupání donesli až do cíle – do domu v zaniklé obci Jelení v Krušných horách, který v minulosti patřil bohatému pekaři.

Další den čekalo mnohé z nás první setkání s eurytmií. Většina ohlasů byla více než pozitivní, díky, paní učitelko Forbaková. Eurytmie byla jedním ze tří bloků, na kterých jsme se v průběhu prvních dvou dnů střídali ve skupinách. Dalšími bloky byly práce pod dohledem pana učitele Horáka, kde jsme dělali vše od kydání hnoje po sekání dříví, práci nám zadával pan domácí Anbu původem z Indie, který nás také zasvětil do kouzla indické kuchyně, a různé teambuildingové a seznamovací hry s panem učitelem Černým.

Den před odjezdem jsme vyrazili na celodenní výlet sudetskou krajinou do torza pracovního tábora Rolava. Výletu předcházelo legendární balení svačin po večerce, na které nikdo z nás nezapomene.

Náš úplně poslední večer našeho úplně prvního výjezdu se nesl v duchu až rodinného posezení u táboráku. Společně i jednotlivě jsme shrnuli, co jsme prožili a co nás, jak na “adapťáku”, tak na našem novém kolektivu uchvátilo. Nechyběl ani zpěv s kytarou a poslední partičky Una.

Poslední den jsme strávili především balením a úklidem, rozptýlením nám pak byla procházka s paní domácí Alicí, koňmi a lamami, které jsme překřtili na Bezpohlavního Berta a Dominantního Damiana.

Na Hlavní nádraží jsme dorazili okolo deváté hodiny večerní a náš adaptační kurz jsme ukončili ještě závěrečným zpěvem písně Dum de dum pod rozsvícenými nádražními lampami.

Marmelád ze snídaně nám zbylo ještě tolik jako na tři další adaptační kurzy, a tak doufáme, že se příští výjezd uskuteční co nejdříve.

Za prváky
několik dobrovolných duší

Ilustrativní obrázek příspěvku

Dva týdny zeměměření 2021

Šum listí, čerstvý vzduch, smích známých tváří a naplňující výhled. To je to, po čem jsem prahla celé měsíce schovaná za monitorem. A teď, teď, i přes to, že to není hlavní bod tohoto výjezdu, to cítím a jsem za to vděčná.

Pondělí, 7:40, halda usměvavých tváří s krosnami přetékajícími kraťasy a zároveň zimními bundami. Sem tam z davu vyčuhoval deštník. Vyrazili jsme, a i když jsme se zprvu dvou přestupů s panem učitelem Gundlachem lehce obávali, po nabrání Bambiho v Pardubicích a po cestě pendolinem plné spících hlav na spolusedícím jsme úspěšně a zcela v plném počtu dorazili na místo. Ještě tento den jsme se stihli seznámit s naším, v budoucích dvou týdnech velmi důležitým, kamarádem Teem.

V úterý, v první měřící den, jsme objevili nejen kouzlo spánku u přednášek, ale také například hodinové stavění teodolitu. I spoustu dalších situací jako vracení se pro olovnice nebo rozpadající se chatky nás provázely nejen v úterý, ale každý den tohoto pobytu.

Každá skupinka byla také na jeden den pasována na kuchařku, uklízečku a DJe v jednom. Aneb jedinečná příležitost vidět tanečníky v kuchyni, slyšet rozmanité hudební styly a pozorovat prudké úbytky energie.

Na víkend nám podporu před posledním týdnem nabídl pan učitel Ševčík sobotním koncertním shrnutím roční práce sboru a v neděli poté jsme si užili výlet a rybníkové koupání.

Dny začaly nasakovat lehkým stresem už další pondělí, ale všechny krizové situace, vyčerpané obličeje a tvoření mapy do tří do rána jsme nakonec trpělivě překonali.

I přes to, že se tak možná nikdo z nás necítí, tak jsme se z tohoto výjezdu navrátili jako téměř-druháci, a i když byl náš první rok docela ochuzený, tento výjezd naší třídu společně uzemnil a krásně ukončil první ročník.

AP

Ilustrativní obrázek příspěvku

Výzva k 15. výročí školy

V tomto školním roce slaví Waldorfské lyceum patnáctý rok své existence. Jeho výsledky jsou vynikající, stalo se jednou z nejžádanějších škol v Praze. Přesto funguje stále v provizoriu.

Nyní se po mnoha letech úsilí o získání prostor a rozšíření školy pootevřela možnost výstavby nové budovy v Jinonicích. Rádi bychom z tohoto záměru učinili veřejné téma. Když se o něm bude na různých úrovních mluvit či psát, když bude sdílen na sociálních sítích, začne se lépe stávat realitou.

Pusťte si prosím přiložené video. A „Dejme vědět o Waldorfském lyceu“.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Na našem lyceu potřebujeme objevitele, ale takové studenty nám jednotné státní přijímačky nevyberou

Na zpravodajském webu aktualne.cz v domácí rubrice vyšel 1. 7. 2021 článek o Waldorfském lyceu od paní redaktorky Zuzany Hronové: Na našem lyceu potřebujeme objevitele, ale takové studenty nám jednotné státní přijímačky nevyberou, tvrdí ředitel školy, jež dělá zkoušky po svém.

Dostupné online na zpravy.aktualne.cz

Ilustrativní obrázek příspěvku

Anketa Střední škola roku 2021

Hlasování Střední Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich škole studuje nebo studovalo. Podstatné kritérium je pohled studenta či absolventa na svoji školu. Tento pohled studenta či absolventa je podle nás zásadní a vypovídá o kvalitě školy. Hlasovat v soutěži mohou studenti i absolventi středních škol prostřednictvím sociální sítě Facebook.”

Hodnocení škol 2021 začne 28. června a skončí 31. července 2021! Hlasujte na webu stredniroku.cz, kde najdete také pravidla soutěže a hlasovací odkaz.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Prezentace ročníkových prací III. ročníku

Vážení studenti, rodiče a přátelé,
tímto bychom Vás chtěli pozvat na prezentace ročníkových prací studentů III. ročníku Waldorfského lycea v Praze.

Prezentace se budou konat tradičně na půdě naší školy v eurytmickém sále. Detailní informace o programu si můžete přečíst na přiloženém plakátu, kde je uvedený časový harmonogram a rozmanitá témata našich prací.

pondělí 28. června od 10.00
úterý 29. června od 10.00
v eurytmickém sále

Časový harmonogram v pozvánce

Na místě bude drobné občerstvení, které pro Vás připraví především studenti prvního a druhého ročníku.

Cílem ročníkové práce je naučit se pracovat s literaturou a odbornými texty, dokázat shrnout fakta a nalézat mezi nimi souvislosti. Studenti si sami vybírají téma, které je zajímá a kterým by se chtěli podrobněji zabývat. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části získají studenti do vybraného tématu vhled s pomocí odborné literatury a dalších zdrojů. V praktické části pak téma samostatně zpracovávají, například výzkumem. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Ročníková práce je přípravou pro psaní odborných prací, ať už odborné maturitní práce ve 4. ročníku, nebo absolventských prací na univerzitě. Studentům pomáhá i uvědomit si, zda by se daným tématem chtěli zabývat i v budoucnosti.

Těšíme se na Vás.
Váš třetí ročník