Výstava waldorfských výtvarníků

26.3. – 4.4.2007 se v prostorách školy koná VÝSTAVA WALDORFSKÝCH VÝTVARNÍKU na téma EGYPT – ANTIKA. Zahrnuje kresby a fotografie z návštěvy berlínských muzeí, kde se studenti zabývali především sochami z tohoto období. Výstava je přístupná v době provozu školy, tj. ve všední den od 8 do 16 hodin.

Ilustrativní obrázek příspěvku

Cesta do Berlína a jeho muzeí

Pátek 16. března prožili studenti v berlínském Altes muzeu a Pergamon muzeu. Týden před tím jim skončila epocha dějepisu, kde se zabývali starověkem a antikou, nyní probíhá epocha antické literatury a brzy nastane epocha Dějin umění, zaměřená na egyptské a antické umění. Do Berlína jsme tedy jeli za sbírkami ze starého Egypta, antickými sochami, Ištařinou bránou a dalšími zde nashromážděnými skvosty. Zprávu o naší cestě od dědečka jedné studentky, který ji absolvoval s námi, si můžete přečíst na této stránce.

 

Den otevřených dveří

V úterý 12.12.2006 Vás zveme na Den otevřených dveří. V jeho dopolední části se můžete podívat do vyučování, odpoledne se pak dozvíte vše o studiu na naší škole a o přijímacím řízení.

Zájemci o návštěvu vyučování se shromáždí v 7:45 před školou. Od 8:00 do 9:50 probíhá epochové vyučování, pak následují 45 minutové odborné hodiny. Počet návštěvníků ve vyučování je omezen na 15, proto prosíme o přihlášení předem na tel. 272 770 378.

Na odpolední informační schůzku můžete přijít v 16:00 nebo v 17:30 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Adaptační týden 2006

V prvním týdnu školy vždy studenti 1.ročníku vyrazí ven – v roce 2006 byli v Louňovicích pod Blaníkem.

Waldorfské lyceum odstartovalo!

V pondělí 4.9.2006 jsme zahájili nejen nový školní rok, ale také plný provoz naší školy. Je výjimečné, že Magistrát hlavního města Prahy zřídil novou školu (v době kdy se školy spíše ruší), je skvělé, že je to škola alternativní (v době kdy na ministerstvu školství byly tendence jinakost spíše potlačovat) a je příjemné, že tato škola začíná v nově zrekonstruovaných prostorech. Přivítali jsme naše první studenty, první rodiče a první učitele. A také hosty, kteří se každý svým dílem o vznik této školy zasloužili: primátora hl. m. Prahy pana Pavla Béma, bývalého děkana PedFUK pana Zdeňka Heluse, ombudsmana pana Otakara Motejla a zastupitele hl. m. Prahy pana Petra Vlasáka.

Budoucnost není to, co se nám „přihodí“, ale to co utváříme svými činy. Od tohoto dne jsme začali společně tvořit pražskou waldorfskou střední školu.