Reflexe maturantů

V rozmezí měsíců února až května 2011 probíhal závěrečný portfoliový kurz 4. ročníku, jehož hlavním cílem byla reflexe průběhu školní práce i výhled do budoucí kariéry. Studenti si kompletovali závěrečnou portfoliovou složku se všemi portfolii, které v průběhu studia vytvořili, zároveň psali i portfolia nová, zaměřená právě na reflexi studia na Waldorfském lyceu. Některé úryvky z těchto reflexí si můžete přečíst zde.