Projekt „Šablony II Waldorfské lyceum“ je spolufinancován Evropskou unií.

Realizaci tohoto projektu jsme zahájili 1. září 2019, bude probíhat do prosince 2021.

Cílem projektu je rozvoj školy je tandemová výuka, vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení odborníků z praxe do výuky, podpora polytechnického vzdělávání, koordinace spolupráce se zaměstnavateli, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a kariérové poradenství.

Celková výše předpokládané podpory je 660 tis. Kč.