Spolupráce s Národní technickou knihovnou

V minulém školním roce jsme navázali spolupráci s Národní technickou knihovnou v oblasti vyhledávání informačních zdrojů a citačních zásad formou worshopu, který utváříme společně na míru pro naši školu a podílíme se na tvorbě výukových materiálů. Registrací v NTK studenti kromě jejího fondu a elektronických zdrojů mohou využívat také encyklopedii Britanica, konzultační služby a meziknihovní výpůjčky. Účet lze také využít pro aplikaci pro generování citací Citace PRO.  Spolupráci hodnotíme jako úspěšnou, proto jsme se rozhodli pro další pravidelnou spolupráci.