Informace k maturitní zkoušce

Pokud se školy otevřou do 1. června, bude se písemná část státních maturit psát tři týdny po otevření škol (tedy ve čtvrtém týdnu). Ústní maturitní zkoušky před komisí (státní i školní část) by pak pravděpodobně proběhly v pátém týdnu po otevření škol.

Formu a obsah ústních maturitních zkoušek předpokládáme stejný jako v předcházejících letech.

Přesné termíny a případné úpravy podoby maturity stanoví ministerstvo školství podle vývoje situace, budeme Vás informovat.

Ivan Smolka, ředitel školy

Tématické okruhy maturitních předmětů a seznam literatury publikujeme na intranetu.
Další informace ke státním maturitám najdete na portálu novamaturita.cz.