Rozhovory

Nedílnou součástí studijní podpory jsou také individuální rozhovory, které vede každý třídní učitel s každým žákem své třídy, případně ještě za přítomnosti dalšího učitele. Jsou zaměřeny na zvládání studijních povinností během roku a osobní situaci žáka, v 1. ročníku také na problematiku přechodu na střední školu, a začlenění do třídního kolektivu, ve 2. ročníku k tomu přistupuje i pomoc při výběru specializace, ve 3. ročníku se rozhovory zaměřují také na studium na VŠ a profesní přípravu, ve 4. ročníku jsou věnovány i celkové reflexi studia na škole.

Konzultace

Využívejte konsultací s vaším vedoucím ročníkové nebo maturitní práce či vyučujícím. Domluvte si termín, nejlepší čas na konsultaci naleznete na stránce kozultační hodiny.

Studijní materiály a interní oznámení

intranet

moodle

Počítačová učebna

Nabízí rychlé připojení k internetu rychlostí 64 Mbps (symetricky). Škola disponuje jednou počítačovou učebnou, která je vybavena 19ti počítači. Počítače je možné individuálně využívat také mimo vyučování. Je možno skenovat a využívat služeb tisku a kopírování (za příspěvek).

Office 365

V případě potřeby mohou studenti po dobu studia využívat hostované online služby balíku Office 365. Pro založení účtu kontaktujte Jiřího Procházku.

office365

Školní knihovna

Na počítačích ve škole je možné vyhledávat v katalogu školní knihovny. Fond knihovny obsahuje přes 1 700 položek. Ve složce Aplikace najdete odkaz Knihovna lycea, přihlaste se jako uživatel „lyceum“ s heslem „skola“. Výpůjčky pak řešte s panem Ševčíkem.

Spolupráce s NTK

Registrací v NTK (obvykle před worshopem ve 2. ročníku) můžete kromě jejího fondu a elektronických zdrojů, využívat také encyklopedii Britanica, konzultační služby a meziknihovní výpůjčky. Svým účtem v NTK je možné se přihlásit do aplikace pro generování citací Citace PRO.