Rozhovory

Nedílnou součástí studijní podpory jsou také individuální rozhovory, které vede každý třídní učitel s každým žákem své třídy, případně ještě za přítomnosti dalšího učitele. Jsou zaměřeny na zvládání studijních povinností během roku a osobní situaci žáka, v 1. ročníku také na problematiku přechodu na střední školu, a začlenění do třídního kolektivu, ve 2. ročníku k tomu přistupuje i pomoc při výběru specializace, ve 3. ročníku se rozhovory zaměřují také na studium na VŠ a profesní přípravu, ve 4. ročníku jsou věnovány i celkové reflexi studia na škole.

Konzultace

Využívejte konsultací s vyuvaším vedoucím ročníkové nebo maturitní práce. Domluvte si termín, nejlepší čas na konsultaci naleznete na stránce kozultační hodiny.

Školní knihovna

Na počítačích ve škole je možné vyhledávat v katalogu školní knihovny. Fond knihovny obsahuje přes 1 700 položek. Na počítačích najdete odkaz Knihovna lycea, přihlaste se jako uživatel „lyceum“ s heslem „skola“. Výpůjčky pak řešte s panem Ševčíkem.

Studijní materiály a interní oznámení

intranet

moodle

Počítačová učebna

Nabízí rychlé připojení k internetu rychlostí 64 Mbps (symetricky). Škola disponuje jednou počítačovou učebnou, která je vybavena 19ti počítači pro studenty. Počítače je možné individuálně využívat také mimo vyučování. Je možno skenovat a využívat služeb tisku a kopírování (za příspěvek).

Na počítačích je nainstalována komplexní sada aplikací, nechybí MS Office, LibreOffice, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Elements, Corel Draw a další programy pro vektorovou a rastrovou grafiku, Adobe Premiere Elements, programy pro práci se zvukem, matematiku, astronomii, zeměpis, plánování projektů, myšlenkové mapy, vývoj aplikací, technické kreslení (CAD) a 3D modelování. Na skenovacím PC je navíc Zoner Photo Studio Professional a Finereader OCR pro převod textů do upravitelné podoby.

Office 365

V případě potřeby mohou studenti po dobu studia využívat hostované online služby balíku Office 365 a e-mailové adresy na doméně mso.wlyceum.cz. Pro založení účtu kontaktujte Jiřího Procházku.

office365

Spolupráce s NTK

Registrací v NTK (obvykle před worshopem ve 2. ročníku) můžete kromě jejího fondu a elektronických zdrojů, využívat také encyklopedii Britanica, konzultační služby a meziknihovní výpůjčky. Svým účtem v NTK je možné se přihlásit do aplikace pro generování citací Citace PRO.

Webhosting

Testovací www server můžete využívat v rámci studia i k vlastním projektům na platformě PHP po dobu studia na Waldorfském lyceu. Následně je možné služby převést jinam. Pokud si zaregistrujete své vlastní doménové jméno, může tento hosting po příslušném nastavení fungovat i s vaší doménou. Společnost Savana vám zdarma poskytla server VPS 4000. Více informací o webhostingu, nápovědu a obecné smluvní podmínky najdete stránce savana.cz.