1. ročník

Třídní učitelé: Jitka Ferencová, Petr Jirout

Předmět Zkratka Vyučující
český jazyk a literatura ČJ Jitka Ferencová
matematika M Petr Jirout
anglický jazyk AJ Tadeáš Dufek
německý jazyk NJ Marie Králová
eurytmie Eu Barbora Forbaková
informační a komunikační technologie Inf Milan Horák
knihvazačství Knih Petra Chotěborská
hudební výchova HV Ondřej Ševčík
humanitní studia HS Jitka Ferencová
tělesná výchova TV Zdeněk Rom
výtvarná výchova VV Filip Gundlach
fyzika F Petr Jirout
chemie CH Ondřej Ševčík
biologie Bi Ondřej Ševčík
zeměpis Z Ondřej Ševčík
dějepis D Peter Úll
dějiny umění DU Filip Gundlach
práce se dřevem Ivan Smolka

2. ročník

Třídní učitelé: Radovan Daniel

Předmět Zkratka Vyučující
český jazyk a literatura ČJ Matouš Černý
matematika M Radovan Daniel
anglický jazyk AJ Lenka Kapsová
německý jazyk NJ Petra Chotěborská, Marie Králová
eurytmie Eu Barbora Forbaková
informační a komunikační technologie Inf Jiří Procházka
hudební výchova HV Tsira Jirout
humanitní studia HS Jitka Ferencová
tělesná výchova TV Zdeněk Rom
výtvarná výchova VV Filip Gundlach
fyzika F Petr Jirout
chemie CH Ondřej Ševčík
biologie Bi Radovan Daniel, Ondřej Ševčík
zeměpis Z Ondřej Ševčík
dějepis D Peter Úll
dějiny umění DU Filip Gundlach
práce se dřevem Ivan Smolka
ekonomie E Radovan Daniel, Peter Úll
základy společenských věd ZSV Peter Úll

3. ročník

Třídní učitel: Barbora Forbaková, Ondřej Ševčík

Předmět Zkratka Vyučující
český jazyk a literatura ČJ Jitka Ferencová
matematika M Radovan Daniel
anglický jazyk AJ Tadeáš Dufek
německý jazyk NJ Petra Chotěborská, Marie Králová
eurytmie Eu Barbora Forbaková, Jaroslava Úllová
informační a komunikační technologie Inf Jiří Procházka
hudební výchova HV Tsira Jirout, Ondřej Ševčík
humanitní studia HS Matouš Černý
tělesná výchova TV Zdeněk Rom
výtvarná výchova VV Filip Gundlach
fyzika F Petr Jirout
biologie Bi Ondřej Ševčík
zeměpis Z Matouš Černý
dějepis D Peter Úll
dějiny umění DU Filip Gundlach
ekonomie E Peter Úll
základy společenských věd ZSV Milan Horák
Přírodovědná specializace
fyzika Fsp Petr Jirout
chemie Chsp Ondřej Ševčík
biologie Bisp Ondřej Ševčík
Humanitní specializace
psychologie Psy Aneta Fodorová
pedagogika Ped Táňa Smolková
logika Log Radovan Daniel
sociální práce SPra Veronika Žižková

4. ročník

Třídní učitel: Peter Úll

Předmět Zkratka Vyučující
český jazyk a literatura ČJ Jitka Ferencová
matematika M Radovan Daniel
statistika Stat Radovan Daniel
anglický jazyk AJ Lenka Kapsová
německý jazyk NJ Marie Králová
informační a komunikační technologie Inf Milan Horák, Jiří Procházka
tělesná výchova TV Zdeněk Rom
fyzika F Petr Jirout
biologie Bi Ondřej Ševčík
dějepis D Peter Úll
dějiny umění DU Filip Gundlach
ekonomie E Radovan Daniel, Peter Úll
základy společenských věd ZSV Peter Úll, Milan Horák
právo P Peter Úll
zeměpis Z Tadeáš Dufek
Přírodovědné zaměření
fyzika Fsp Petr Jirout
chemie Chsp Ondřej Ševčík
biologie Bisp Ondřej Ševčík
Humanitní zaměření
psychologie Psy Aneta Fodorová
pedagogika Ped Táňa Smolková, Dana Špičková
religionistika Rel Milan Horák
výtvarné vzdělávání VVz Filip Gundlach
sociální práce SPra Veronika Žižková