1. ročník

Třídní učitelé: Radovan Daniel

Předmět Zkratka Vyučující
český jazyk a literatura ČJ Jitka Ferencová
matematika M Radovan Daniel
anglický jazyk AJ Lenka Kapsová
německý jazyk NJ Michaela Vaňková, Petra Chotěborská
eurytmie Eu Anastázie Pešková
informační a komunikační technologie Inf Milan Horák
knihvazačství Knih Petra Chotěborská
hudební výchova HV Filip Vosáhlo
tělesná výchova TV Zdeněk Rom
výtvarná výchova VV Filip Gundlach
fyzika F Petr Jirout
chemie CH Ondřej Ševčík
biologie Bi Ben Štastný
zeměpis Z Ondřej Ševčík
dějepis D Matouš Černý
dějiny umění DU Filip Gundlach
práce se dřevem Pd Ivan Smolka
deskriptivní geometrie PraDG Filip Vosáhlo
komunikace Kom Matouš Černý

2. ročník

Třídní učitelé: Lenka Kapsová, Matouš Černý

Předmět Zkratka Vyučující
český jazyk a literatura ČJ Matouš Černý
matematika M Radovan Daniel
anglický jazyk AJ Lenka Kapsová
německý jazyk NJ Michaela Vaňková
eurytmie Eu Jaroslava Úllová
informační a komunikační technologie Inf Radovan Daniel, Jiří Procházka
hudební výchova HV Ondřej Ševčík
humanitní studia HS Jitka Ferencová
tělesná výchova TV Zdeněk Rom
výtvarná výchova VV Filip Gundlach
fyzika F Petr Jirout
chemie CH Ondřej Ševčík
biologie Bi Ben Šťastný
zeměpis Z Ondřej Ševčík
dějepis D Matouš Černý
dějiny umění DU Filip Gundlach
práce se dřevem Pd Ivan Smolka
ekonomie E Radovan Daniel
základy společenských věd ZSV Matouš Černý

3. ročník

Třídní učitelé: Filip Gundlach, Petra Chotěborská

Předmět Zkratka Vyučující
český jazyk a literatura ČJ Jitka Ferencová
matematika M Radovan Daniel
anglický jazyk AJ Tadeáš Dufek
německý jazyk NJ Petra Chotěborská
eurytmie Eu Barbora Forbaková
informační a komunikační technologie Inf Jiří Procházka
hudební výchova HV Tsira Jirout, Ondřej Ševčík
humanitní studia HS Jitka Ferencová
tělesná výchova TV Zdeněk Rom
výtvarná výchova VV Filip Gundlach
fyzika F Petr Jirout
biologie Bi Ondřej Ševčík
zeměpis Z Tadeáš Dufek
dějepis D Matouš Černý
dějiny umění DU Filip Gundlach
ekonomie E Radovan Daniel
základy společenských věd ZSV Milan Horák
Přírodovědná specializace
fyzika Fsp Petr Jirout
chemie Chsp Ondřej Ševčík
biologie Bisp Ondřej Ševčík
Humanitní specializace
psychologie Psy Dana Špičková
pedagogika Ped Táňa Smolková
logika Log Radovan Daniel
sociální práce SPra Veronika Žižková

4. ročník

Třídní učitelé: Jitka Ferencová, Petr Jirout

Předmět Zkratka Vyučující
český jazyk a literatura ČJ Jitka Ferencová
matematika M Petr Jirout
anglický jazyk AJ Tadáš Dufek
německý jazyk NJ Michaela Vaňková
informační a komunikační technologie Inf Milan Horák
tělesná výchova TV Zdeněk Rom
fyzika F Petr Jirout
biologie Bi Ondřej Ševčík
chemie Ch Ondřej Ševčík
dějepis D Matouš Černý
dějiny umění DU Filip Gundlach
základy společenských věd ZSV Milan Horák
zeměpis Z Matouš Černý
Přírodovědné zaměření
fyzika Fsp Petr Jirout
chemie Chsp Ondřej Ševčík
biologie Bisp Ondřej Ševčík
Humanitní zaměření
psychologie Psy Dana Špičková
pedagogika Ped Táňa Smolková, Dana Špičková
religionistika Rel Milan Horák
výtvarné vzdělávání VVz Filip Gundlach
sociální práce SOCpr Veronika Žižková