Organizace dálkového studia v období zákazu prezenční výuky

Milé studentky, milí studenti,

jako kolegium Vás všechny zdravíme do Vašich domácích útočišť, a ač jsme si vědomi toho, že běžnou školní atmosféru nyní jen tak nahradit nepůjde (klavíry mlčí, tabule zejí prázdnotou, chodby nešumí, varné konvice nebublají…), dali jsme dohromady první verzi charakteru dálkového studia, kterou se budeme řídit příští týden. Je to zatím verze testovací, ale můžete očekávat, že podobným způsobem s různými obměnami bude studium probíhat až do ukončení vládních opatření.

1) Na webu školy bude tak jako běžně vždy v pátek vyvěšen rozvrh hodin na následující týden. Rozdíl je v tom, že se jedná o rozvrh dálkového studia, a platí pro něj tedy následující:

  • I během tohoto dálkového studia je podle nás přínosné, abychom si všichni udrželi běžný (aktivní) denní režim. I dálková výuka tedy bude začínat ráno v 8.00, kdy si každý student zkontroluje e-mail a podívá se na Intranet (později také do Moodlu) na úkoly na daný den. Dále je již na něm, jak si práci na daný den rozvrhne – viz další bod.
  • Běžná bílá políčka rozvrhu (kterých je zatím většina) jsou pouze doporučeným časem, který máte vyhrazený na samostatnou práci v daném předmětu. Ta Vám bude zadána vždy vyučujícím tohoto předmětu nejpozději daný den v 8.00. Zda práci uděláte ve stanoveném rozvrhovém okénku, dříve či později, je zcela na Vás, jediným kritériem je plnění zadaných termínů. (Forma zadání a termíny, do kdy máte své samostatné práce odevzdávat, budou u každého vyučujícího různé, většinou se však bude jednat buď o úkoly na konkrétní den, nebo o týdenní či dlouhodobou práci. Budeme se snažit zadávat i takové úkoly, při nichž nebude nutnost využívat počítač.)
  • Fialová políčka označují takové výukové hodiny, které mohou obsahovat online komunikaci mezi vyučujícím a žáky, tedy „real-time“ kontakt v rozvrhem stanovenou dobu. Bude se jednat např. o skupinový chat, on-line streamování, zadání časově omezených úkolů apod. Jsou to tedy jediné předměty, u kterých máte povinnost plnit úkoly v předem daný čas a být připojeni k předem domluvené platformě.
  • Ti z Vás, kteří mají zájem, si mohou dobrovolně (vždy přesně v 8.00, před otevřením denních úkolů) říct ranní průpověď – i vzdálená sounáležitost může mít své kouzlo, no ne?

Pro lepší pochopení dva praktické příklady:

Pokud budu mít v rozvrhu v pondělí od 8.00 bílé políčko s epochou fyziky, otevřu si ráno v 8.00 (případně po průpovědi) e-mail a intranet, kde se dozvím zadání úkolu na daný den včetně času jeho odevzdání. Je poté již na mně, zda úkol splním v rozvrhem stanoveném čase, či si ho nechám např. na odpoledne.

Pokud budu mít v rozvrhu od 11.05 např. fialové políčko angličtiny, připojím se v daný čas na platformu stanovenou v zadání práce (Moodle, youtube apod.) a zúčastním se společné výuky. V tomto případě nemohu své úkoly a svou virtuální přítomnost odkládat na jindy (pokud tak nestanoví sám vyučující).  

2) Hlavní informační platformou zatím zůstává e-mail a Intranet, během příštího týdne však budeme zakládat online kurzy na platformě Moodle, kde máte každý svůj osobní účet, nyní vč. studentů prvního ročníku. Informace o založení nového kurzu pro konkrétní předmět v Moodlu se dozvíte vždy na intranetové vývěsce.

3) Žádáme studenty, kteří mají jakýkoliv technický problém s účastí na výše popsaném stylu výuky (nedostatečný internet či chybějící technické zázemí), aby to obratem ohlásili svým třídním učitelům – budeme společně hledat možné řešení.

4) Vzhledem k tomu, že je celkový vývoj společenské situace zatím těžko předvídatelný, kolegium školy respektuje vyhlášená preventivní opatření a dočasně ruší i všechna setkávání menších zájmových skupin na dobrovolné bázi (sbory, orchestr apod.). Ohledně mimoškolních individuálních konzultací se ve výjimečných případech můžete obrátit přímo na dané pedagogy. Jakýmkoliv nápadům na (bezkontaktní!) vzkříšení školního uměleckého života se však meze nekladou!

A nakonec pro ty z Vás, kterým se z toho všeho zatočila hlava: Buďte klidní, společně jsme se shodli, že Vás nemáme v plánu zadávanými úkoly přetěžovat, zároveň se těšíme na nové možnosti a situace, které nám tato nečekaná změna přinese. Budeme rádi za Vaši trpělivost a shovívavost, i pro nás budou první dny a týdny tohoto režimu školou. Jakékoliv průběžné reflexe či konstruktivní podněty a nápady jistě přivítáme.

Těšíme se alespoň na virtuální setkávání,

S pozdravem
Vaše kolegium

Standardní rozvrhy prezenční výuky

Pokud se vám nenačítá aktuální rozvrh a stále vidíte jeho starou verzi, zadejte příkaz pro obnovení stránky (F5 nebo CTRL+F5). Pakliže toto nepomůže, pravděpodobně ještě nebyl aktuálnější rozvrh publikován.


Pokud máte s otevíráním PDF souborů potíže, nainstalujte si prosím Adobe Reader.
Adobe Reader