Školní rok 2016/17

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2016 v 8.30
Podzimní prázdniny 26. – 27. října
Státní svátky 28. 9., 28. 10., 17. 11.
Vánoční prázdniny 23. prosince – 2. ledna
Pololetní prázdniny 3. února
Maturitní ples 11. února
Jarní prázdniny 13. – 17. března
Prezentace ročníkových prací pátek 7. 4. a sobota 8. 4.
Příjimací řízení – písemná část 12. nebo 19. dubna
Velikonoční prázdniny 13. – 17. dubna
Příjimací řízení – pohovory 26. nebo 27. dubna
Státní svátky 1. května, 8. května
Náhradní termíny příjimacího řízení 11. nebo 12. května
Státní maturita 11. dubna, 2. – 9. května
Školní maturita 15. – 19. května
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna
Třídní schůzky 10. listopadu 2016, 16. února 2017
další termíny budou upřesněny
Dny otevřených dveří 29. listopadu, 18. ledna, 15. února