Školní rok 2017/18

Slavnostní zahájení školního roku 4. září 2017 v 8.30
Podzimní prázdniny 26. – 27. října 2017
Státní svátky 28. 9., 17. 11.2017
Vánoční prázdniny 23. prosince – 2. ledna 2018
Pololetní prázdniny 2. února 2018
Maturitní ples 24. února 2018
Jarní prázdniny 5.–9. února 2018
Prezentace ročníkových prací 16.–17. unora 2018
Velikonoční prázdniny 29. – 30. března 2018
Státní svátky 1. května, 8. května 2018
Státní maturita 11. dubna 2018
2.–9. května 2018
Školní maturita 21.–25. května 2018
Hlavní prázdniny 2. července – 31. srpna 2018
Třídní schůzky 19. 10. 2017, 10. 1. a 19. 4. 2018
Dny otevřených dveří 29. 11. 2017, 16. 1. a 21. 2. 2018

Termíny přijímacího řízení najdete v sekci Pro uchazeče.